پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/تصادف سنگین جدیدترین مدل مازراتی


تصویری از تصادف سنگین جدیدترین مدل مازراتی کواتروپورته دو میلیارد و نیمی و به نوعی سنگین ترین تصادف مازراتی های ایران با ده ها میلیون تومان خسارت در تهران را مشاهده می کنید.

یزد امـــــــروز؛ تصویری از تصادف سنگین جدیدترین مدل مازراتی کواتروپورته دو میلیارد و نیمی و به نوعی سنگین ترین تصادف مازراتی های ایران با ده ها میلیون تومان خسارت در تهران را مشاهده می کنید.

منبع: برترین ها


آخرین اخبار آخرین اخبار