محتوا محتوابرخورد یک کامیون حامل هندوانه با 9 خودروی دیگر به علت بریدن ترمز در شهرستان آوج استان قزوین 3 کشته و 7 زخمی برجای گذاشت.


آخرین اخبار آخرین اخبار