محتوا محتوا

به مناسبت هفته هنر انقلابی صورت گرفت


به مناسبت هفته هنر انقلابی جمعی از هنرمندان یزدی با خانواده شهدای هنرمند استان یزد دیدار کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار