پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

تصاویر اختصاصی یزد امــروز/

تصاویر ساواک از شهدا و مجروحین «دهم فروردین 57» در یزد


تصاویر لو رفته ساواک از شهدا و مجروحین «دهم فروردین 57» در یزد منتشر شد.

یزد امــــــروز؛

 

جنازه شهید رضا نامدار

 

جنازه شهید شهریار مرادی 

 

شهید مهدی قدک فروشان

 

شهید محمد حسین پارساییان

مجروح علی فرهنگدوست

مجروح حسین زحمتکش سردوراهی

 مجروح اعظم پوررضایی

 

 

سایر مجروحـــــان


آخرین اخبار آخرین اخبار