پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/سیصد و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد


جلسه سیصدو دوازدهم شورای اسلامی شهر یزد ، با نکات اخلاق اسلامی آیت الله ابوالقاسم وافی نماینده خبرگان رهبری آغاز و در ادامه با معرفی اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر یزد به کار خود پایان داد.


آخرین اخبار آخرین اخبار