پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران


ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران با حضور هنرمندان سراسر کشور و با استقبال کم نظیر هنرمندان استان یزد در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار