پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی یزد در سالروز فتح خرمشهر


به مناسب سالروز فتح خرمشهر صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی یزد با حضور مسئولان استان در سپاه الغدیر یزد برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار