محتوا محتوامراسم عزاداری سیدالشهدا به همت ناحیه مقاومت بسیج یزد با حضور هیأت های عزاداری هر شب در حسینیه ثارالله یزد برگزار می شود.

یزدامروز؛ مراسم عزاداری سیدالشهدا به همت ناحیه مقاومت بسیج یزد با حضور هیأت های عزاداری هر شب در حسینیه ثارالله یزد برگزار می شود.


آخرین اخبار آخرین اخبار