پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/مناظره مشاوران احمدی نژاد و عارف در دانشگاه یزد


همایشی با عنوان عدالت با اعتدال با حضور عبدالرضا داوری مشاور احمدی نژاد و فراهانی مشاور عارف در دانشگاه یزد برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار