پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مبارز فرانسوی:

تصور آزادی در غرب اشتباه است/ تروریست خواندن ایران نتیجه ناتوانی غرب در برابر ایران/آیت الله خامنه‌ای خمینی دیگر


روزنامه نگار فرانسوی گفت: کشورهای غربی نتوانستند انقلاب اسلامی ایران را در رسیدن به اهداف بلند خود که مغایربا منافع آنها بود، کنترل کنند، به این دلیل ایران را تروریست خطاب کردند، در حالی که دولت ایران به قوانین احترام می گذارد، محترم است و حرمت می بیند و تنها دولتی است که ساختار و تشکیلات واقعی حکومتی در منطقه دارد .

به گزارش یزد امـــــــــــروز؛  ژیل مونیه روزنامه نگار و مبارز فرانسوی به همراه پروفسور رشید بن عیسی استاد دانشگاه سوربن فرانسه وعضو فعال یونسکو، با حضور در ساختمان شبکه اطلاع رسانی راه دانا به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.

پروفسور رشید بن عیسی در آغاز سخنان خود ذکر  کرد، در فرانسه وقتی می گوییم عرب یعنی مسلمان، امروز ایران کرامت  اسلام است نه عرب، کسی که با ایران مبارزه می کند یعنی دشمن اسلام است. وقتی شاه عربستان با اوباما ملاقات می کند آمریکا امر می کند که باید 5 میلیارد دلار سلاح علیه یمن بخرید و صعودی ها با خرید سلاح  مسلمانان را می کشند واین یعنی ذلت و حقارت عربستان.

راه دانا: چرا پس از اینکه شما با عزیمت به عراق، به آزادسازی گروگان های فرانسوی کمک کردید، دولت فرانسه اجازه مصاحبه مطبوعاتی به شما نداد، آیا دولت فرانسه مخالف آزاد سازی این افراد بوده است؟

ژیل مونیه: اول این که دولت فرانسه نمی خواست فردی که سابقه دفاع از حقوق اعراب و مسلمانان و مبارزه در این راه را داشته است و حدود 150 بار در این رابطه به عراق سفر کرده است، مسبب آزادی گروگان های فرانسوی شناخته شود، فردی که دولت فرانسه قدرت کنترل او را نداشت.از طرفی  دولت فرانسه ادعا داشت که با صهیونیست ها مذاکره نمی کند در حالی که این ادعا کاملا دروغ بود و حقیقت این بود که چون احمد بن بلا رئیس جمهور سابق الجزائر با دولت عراق مذاکره می کرد، دولت فرانسه می ترسید که من به خبرگذاری ها پیامی بدهم که مخالف اهداف آنها باشد. از سویی دیگرچون قرار بود من مجددا به عراق برگشته و برای آزادی دیگر گروگان ها تلاش کنم و در آن ایام دولت عراق شدیدا تحت تحریم فرانسه بود و امکان داشت افرادی که مخالف تحریم های بین المللی علیه مردم عراق بودند، به من بپیوندند و این مطلوب اهداف فرانسه نبود. فرانسه  در زمان فرانسوا میتران مخالف حزب بعث بود، اما زمان آغاز جنگ ایران و عراق شدیدا از حزب بعث حمایت می کند.

 

راه دانا: تفکر دنیا نسبت به ایران و مردم ایران چیست؟ آیا آنها نیز مانند دولت هایشان عقیده دارند که ایران تروریست است؟

رشید بن عیسی: بعد از 1917 یعنی زمان کمونیست ها این انقلاب امام خمینی بوده است که دنیا را متحول کرد، این تحول تنها به بخشی از جهان مربوط نمی شود بلکه یک واقعه جهانی است. افرادی که حتی در شرق دورچین و ژاپن  با اسلام آشنا نبودند با چشم خود یک چهره ربانی را از تلویزیون دیدند، که با عنوان دیانت صحبت می کند حتی وقتی سیمای امام را می دیدند، می فهمیدند که این مرد شاهد خدا در این زمان است، همه ادیان پیش از آن منزوی بود، از زمان انقلاب ایران بود که دیانت مشروعیت خود را باز یافت  و آن زمان بود که برخی کتب با عناوین «باز گشت خدا و بازگشت مقدسات » منتشر شدند.امام تولد جدیدی برای دیانت بود که انقلاب فرهنگی و ارزش ها را راه انداخت.

یک روز امام در جماران در مورد این که چرا آدم از بهشت اخراج شد سخنرانی می کردند، یک انگلیسی که آنجا حضور داشت گفت: «چرا امام در مورد سیاست صحبت نمی کند؟»، او انتظار سخنرانی سیاسی داشت. امام از سیاست صحبت نمی کرد از متاپلتیک، چیزی فراتر از سیاست صحبت می کرد، از ارزش ها و مبانی سیاسی صحبت می کرد، از مبنا صحبت می کرد، هنگام نصب رئیس جمهور بنی صدر امام خمینی ضمن بیان  حدیثی از پیامبر، « حب الدنیا رأس کل خطیه» گفت:« رئیس جمهور اگر از درون و مبنا اساس درستی نداشته باشد ریاست درستی نخواهد داشت». هیچ جای دنیا چنین رهبری نداریم که بگوید حب دنیا موجب تمام مشکلات است.

چون دنیا نتوانست انقلاب اسلامی ایران را کنترل کند ایران را تروریست خطاب کرد، و این بهانه را به دست گرفت اما جمهوری اسلامی ایران در این مدت هیچ عمل تروریستی صورت نداده است، دولت ایران محترم و قابل احترام است، به قوانین احترام می گذارد و حرمت می بیند، کشورهایی مثل عربستان هستند که احترام و کرامت ندارد، «و من لم یکرم نفسه لا یکرمه احدا». امروز کشورهای غربی می دانند که در خاور میانه تنها یک قانون مدار و امن با یک دولت واقعی وجود دارد و آن ایران است، دولت به معنی کامل نه مثل دولت های سعودی و قطر وامارات که در حقیقت قبیله هستند و دولت نیستند. به همین دلیل تنها دولتی که ساختار و تشکیلات واقعی حکومتی در منطقه دارد فقط ایران است، معنی ندارد آمریکا با عربستان و قطر مذاکره کند چون اینها دولت نیستد یک سری قبائل هستند. تنها ساختار حکومتی در منطقه خاور میانه ایران است، بقیه کشور های منطقه ساختار حکومتی ندارند که بتوان آنها را دولت نامید.تحریم موفق نشد، تنها فرصت در دست کشور های غربی برای غلبه بر ایران مبارزه با این کشور به بهانه سلاح هسته ای است.

 

راه دانا: آیا در فرانسه آزادی بیان وجود دارد و رسانه ها قادر به انعکاس واقعیات هستند؟

ژیل مونیه: در آمریکا و اروپا به خصوص در اروپا این صهیونیست ها و بانک دارها و گروه های نظامی هستند که رسانه ها را هدایت می کنند و اخبار را آنگونه که صلاح می دانند به مردم می رسانند.در فرانسه چنین تلقین می شود که در کشور های خاور میانه روزنامه ها همه دولتی هستند و خبرنگاران مخالف را به زندان می اندازند در صورتیکه هرچند ظاهرا در فرانسه چنین نیست اما اگر خبرنگاری مخالف جریان روزنامه حرفی بزند او را از کار برکنار می کنند و در محل دیگری نیز کاری پیدا نخواهد کرد. واقعیت این است که هر چند در فرانسه روزنامه ها دولتی نیستند اما وقتی می گویند روزنامه ای دولتی نیست به این مفهوم نیست که این روزنامه آزاد است. در فرانسه بنگاه های صهیونیستی هستند که دولت را بر سر کار آورده و برکنار می کنند، و دولت عروسک خیمه شب بازی بیش نیست.

آقای رشید بن عیسی در سال های گذشته حرف هایی زد که به مذاق تلویزیون فرانسه خوش نمی آمد، هر چند بعد ها از وی عذر خواهی کردند اما به هر حال نام او وارد لیست سیاه شد و دیگر با او مصاحبه نکردند چون متوجه شدند که حرف های او خطرناک است.

زمانی که من می خواستم گروگان های فرانسوی را از عراق به فرانسه برگردانم  وقتی در پاسخ پرسش خبرنگار رادیو بین المللی فرانسه در مورد تحریم عراق، گفتم که نباید این تحریم ها صورت بگیرد، خبرنگار با قطع کردن حرف های من گفت :«شما نباید این حرف ها را بزنید». این معنای آزادی بیان در فرانسه است. پس از یازدهم سپتامبر قانونی با عنوان «پاتریوت اکت» در آمریکا توسط دولت آقای بوش تصویب شد، که طبق آن دولت این اختیار را داشت تا از لحاظ امنیتی، جاسوسی آشکارداشته باشد، پس از داستان شارلی ابدو در فرانسه نیز قانون شنود و بازجویی در حال تصویب است هر چند سابقا این قانون وجود داشته اما مصوب نبوده است. در بحث هسته ای نیز مثل فیلم های هالیوودی، پلیس خوب و بد داریم، در زمان جنگ عراق  فرانسه و ژاک زیراک نقش پلیس خوب را بازی می کرد، و ژاک ژیراک تبدیل به یک چهره قهرمان در فرانسه شد، اما در همان زمان در شورای امنیت سازمان ملل نقش پلیس بد را بازی کرد و این تنها تقسیم نقش است.در مورد سوریه و بحث هسته ای ایران نیز همین است.

یکی از بزرگترین روزنامه های فرانسه که روزنامه لوموند که سابقا مستقل بود، در حال حاضر اگر از حمایت لابی های پول و و نظامی و لابی های یهودی بهره مند نبود تا کنون ورشکسته  شده بود، خیلی از این رسانه ها مشکلات  مالی دارند و کسی حاضر به خریدن اینها نیست اما بنگاه های نظامی از اینها حمایت می کنند، لابی پول و سرمایه و سلاح و ارتش است که از این روزنامه ها حمایت می کند.

اگر ما نظری در مورد سیاست فرانسه نسبت به ایران در مورد سیاست فرانسه ارائه دهیم به عنوان تهدید ملی شناخته می شویم و به عنوان تروریستهای بالقوه شناخته شده واحتمال دستگیری ما می رود. وقتی درزمان جنگ عراق من برای برداشتن تحریم از ملت عراق تلاش می کردم چندان برایم مشکلی پیش نمی آمد اما هنگام اشغال عراق توسط آمریکا، وقتی که فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل به اشغال گری عراق رأی مثبت داد، مرا دستگیر کردند. آن زمان من مقاله ای نوشتم به این مضمون که یک سری از کشور های فرانسه به من کمک کرده اند تا گروگان ها برگردند و تحریم ها برداشته شوند پس از آن پاکتی در خانه من آمد که درونش گلوله ای وجود داشت و نوشته شده بود که دفعه بعد گلوله در پاکت نخواهد بود، یک ماه قبل از آن تظاهراتی در فرانسه بود و می دانید که در فرانسه سازمان های صهیونیستی زیادی با عنوان لیگ دفاع از یهودیت وجود دارند یکی از کارهایی که اعضای این گروه ها انجام می دهند اسید پاشیدن روی مخالفانشان است و کسی جلودارشون نیست. در آمریکا نیز چنین گروه هایی وجود دارد اما در فرانسه شدت این ماجرا بسیار بیشتر است. در فرانسه لیگ دفاع از یهودیت پرچم خاص خودشان را دارند، به دیگران حمله می کنند در صورتیکه در آمریکا و اسرائیل این سازمانها نهاد تروریستی محسوب می شوند.

این سازمانها معتقدند که ما با هر عنوانی باید از یهودیت دفاع کنیم ، حتی فیزیکی، من فکر می کردم نمی توانم کسانی که این گلوله را ارسال کرده اند را پیدا کنم و نمی دانستم این گلوله مربوط به لیگ دفاع از یهودیت است، اما چون یک ماه قبل در این تظاهرات یک پلیس توسط اشرار ابن گروه چاقو خورده بود، و پلیس قصد انتقام گرفتن داشت توانست این فرد را توسط نامه شناسایی کند.

وقتی فردی که گلوله را فرستاده بود را پیدا کردند ، دیدند که منزل او مانند انبار مهمات است، انواع اسلحه و دوربین های دید در شب و صدا خفه کن ها و سلاح هایی که در فرانسه ممنوع بودند، پلیس گزارشی از این ماجرا تهیه کرد اما این فرد را دستگیر نکردند، اگر آن فرد مقداری ریش داشت یا ظاهری شبیه مسلمانان داشت خود نخست وزیر به شخصه برای بررسی بیشتر به منزلش می آمد و رسانه ها را آنجا می ریختند که یک مسلمان و تروریست را دستگیر کرده ایم. پرونده به جریان افتاد و این فرد که ملیت فرانسوی اسرائیلی داشت وشهروند یهودی فرانسوی بود و با یک شرکت صادرات واردات اسرائیلی کار می کرد، تنها محکوم به پرداخت یک یورو به من شد.

ایرانیان تصوری دارند براین مبنا که خارج از ایران آزادی وجود دارد، اما آزادی وجود ندارد.

 

راه دانا: آیا نظر شهروندان فرانسه هم در مورد ایران و مسلمانان شما موافق است؟

مردم هر روز کمتر و کمتر به روزنامه ای فرانسه توجه می کنند، افراد کهنسال فرانسه و آمریکا تحت تأثیر خبرگزاری ها برداشت های منفی نسبت به مسلمانان دارند اما جوانان که دیگر اعتمادی به این رسانه ها ندارند بیشتر از طریق شبکه های مجازی اطلاعت کسب می کنند.

آقای دیو دونه کمدین مشهور فرانسوی که چند ماه پیش دستگیر شد، ویدیو هایی در یو تیو ب می گذاشت که پنج تا شش میلیون بازدید داشت، ایشان زمانی در مورد افرادی که در عراق سر می بریدند شوخی کرد و یوتیوب همه فیلم های او را حذف کرد و دو باره گذاشت در صورتی که اگر تلویزیون فرانسه را ببینید افراد بسیار کمی هستند که برنامه هایش را نگاه می کنند، و افراد در یوتیوب دنبال اطلاعات هستند و حتی با پرداخت مبالغی این ویدیو ها را می خرند، چون اطمینانشان را به این رسانه ها از دست داده اند.برای مثال نامه ای که رهبری داد، نامه رهبری یکی از نشانه هایی است که شبکه های اجتماعی کاربرد پیدا می کند برای اینکه آژانس خبری فرانسه صحبتی در این مورد نکردند و رسانه های جریان اصلی صحبتی در این مورد نکردند اما در فضای مجازی این نامه خیلی چرخید و اگرنماینده آژانس خبری فرانسه در تهران هم گزارشی فرستاده باشد آنها پخش نمی کنند.

 

راه دانا: آیا این نامه بازخوردی در فضای مجازی فرانسه داشته و خودتان شاهد بازتاب آن بوده اید؟

در اینترنت افرادی هستند که واکنش نشان می دهند، سایت های مختلفی این نامه را گرفتند و پخش کردند و افراد مختلفی عکس العمل نشان دادند، در فیس بوک بازپخش کردند و خیلی بازتاب داشت، زمانی که در فیس بوک مطلبی پخش می شود صدها هزار نفر آنرا می بینند، ازاین شبکه های اجتماعی خیلی باید استفاده کرد و این راه ارتباطی امروزه خیلی اهمیت دارد برای مثال در بحث هسته ای که فرانسه در آن  نقش پلیس بد را بازی می کند،اگر شما از طریق شبکه های اجتماعی بخواهید مطلبی را منتقل کنید خیلی آسان تر است، چون تلویزیون فرانسه صحبتی در این مورد نمی کند.همین که می گوییم فرانسه سیاست های رژیم صهیونیستی را دنبال می کند این ریسک را دارد که به زندان بیفتیم.

ما دیروز با یک راننده تاکسی بودیم و راجع به فرانسه صحبت کردیم، که او شروع به یک سخنرانی ضد صهیونیستی کرد ، من گفتم کافی بود در فرانسه باشیم و من شماره تاکسی را بردارم ، همین باعث می شد شما به جرم  یهود ستیزی به زندان بروی. وزیر امور خارجه فرانسه بعد از توافق هسته ای اول با ایران گفت ما راضی به توافق نیستیم چون اسرائیل راضی نیست. وزیر دفاع آمریکا گفت:« ایرانیها به ما احتیاج ندارند این ماییم که به ایران و افغانستان و لبنان و این منطقه احتیاج داریم»،  اینها فقط دنبال منافع خودشان هستند.

نامه رهبری یک سری از جوان ها را مجبور به تفکر کرد.جوانان در حال حاضر به دنبال این هستند که این فرمایشات ادامه داشته باشد، وقتی حضرت آقا می گویند که اسلام را از این طرق بشناسید، باید این راه ها برایشان معین شود، من خودم به نامه رهبری جواب دادم، شاید یک روش این باشد که در ادامه نامه رهبری کنفرانسی گذاشته شود، مثل کنفرانسی که در قم برای محکومیت داعش و تروریسم گذاشته شد و مراجع هم در آن شرکت کردند، کنفرانسی که عده ای از شخصیت های مسلمان در آن شرکت کنند نه فقط مسلمانها بلکه شخصیت هایی از آمریکا و اروپا، شاید خروجی آن کنفرانس این باشد که سازمانی تشکیل شود که نه فقط کشورهای مسلمان بلکه اروپاییها هم  در آن باشند ومن خودم که مسلمان نیستم موفق هستم تا چنین حرکتی در ادامه نامه انجام شود.

راه دانا: از آنجا که پروفسور رشید زمانی که امام در نوفل لوشاتو بودند، مکررا به دیدار ایشان رفته است، نزدیک ترین فرد را به امام در آن سال ها چه کسی می داند؟

اولا رهبر فعلی شما آیت الله خامنه ای هستند به دلیل اینکه مواضعی که ایشان اتخاذ می کنند مانند مواضع امام خمینی است وقتی خورشید خودش واضح است نیازی به نور نیست، آیت الله خامنه‌ای خمینی دیگر است.

 

راه دانا: آیا اینکه درست پس از نامه رهبری خبر مرگ پادشاه عربستان پخش شد ، نشانه ای ازعظمت رهبری  ترس جوامع غربی از تأثیر فرمایشات ایشان نیست؟

بحث این است که اخباری که از ایران می آید یا اصلا پخش نمی شود یا یک قسمتی از آن به صورت دستکاری شده بیان می شود و همین بحث در مورد صحبت های احمدی نژاد وقتی که در مورد محو رژیم صهیونیستی صحبت کرد، آنقدر صحبت ایشان را تحریف کردند که خبر اینگونه به اروپا رسید که احمدی نژاد قصد دارد اسرائیل را بمباران کند در صورتیکه بحث بر سر ماهیت رژیم صهیونیستی بود.احمد شوکری که زمانی رهبر دولت فلسطین بود چنین شنیده شده بود که تمام یهودی ها را باید به دریا بریزیم در صورتیکه ایشان چنین حرفی نزده بودند، مثال دیگر اینکه احمدی نژاد یک سخنرانی خیلی عالی ایراد کرده بود بسیار منطقی ومعقول که سه چهار سال آن را پخش نکردند و چند ماه پیش در اینترنت دیده شد، این یک  جنگ رسانه ای است، توقع نداشته باشید دشمنان شما به شما کمک کنند، اگر فرانسوی ها این مصاحبه معقول احمدی نژاد رامی دیدند نظرشان در مورد احمدی نژاد عوض می شد. جنگ ادامه سیاست است هر چند در ظاهر جنگ نیست اما در واقعیت جنگ نرم در حال وقوع است.

راه دانا: دلایل گزارشات حقوق بشری علیه ایران چیست؟ به نظرشان چند درصد از گزارشاتی که احمد شهید منتشر کرده درست است؟

حقوق بشرمورد نظر غرب،حقوق بشرکفار است، روزنامه های ایرانی باید بگویند حقوق بشر کفار، اینها تنها دنبال منافع خود هستند و این نشانه سقوط غرب است چون غرب هیچ ارزش و حرمتی ندارد و ارزش های انسانی درآن نابود شده و اینان در پی گسترش حقوق بشر ساختگی کفار هستند، مثل حق هم جنس بازی که منافعی برای دولت ها ندارد و تنها برای تضعیف و براندازی دولت ها کاربرد دارد.

 

راه دانا: آیا فکر می کنید دولت فرانسه دولت مستقلی است

فقط یک ایرانی می تواند چنین سؤالی بپرسد چون خود فرانسوی ها واقف هستند که ازهیچ حقوقی برخوردار نیستند و حقوق آنان برمبنای منافع اسرائیل و آمریکا مورد تجاوز قرار می گیرد. یکی از اساتید «اروه رسان » کتابی به نام «مافیای یهود» نوشته است که ایشان در حال حاضر در زندان است ، جوان سیو پنج ساله فرانسوی که پنج سال پیش اینجا بود و بسیاری دیگر که از دانشگاه ها اخراجح می شوند و مورد حملات فیزیکی گروه های یهودی قرار می گیرند.

جرج ابراهیم عبدالله که یک لبنانی است و یک سری انفجارات انتحاری را علیه موساد وعلیه آمریکایی ها در فرانسه انجام داده است برطبق قانون فرانسه می بایست خیلی وقت پیش آزاد می شد در حال که در حال حاضر در زندان های فرانسه به سر می برد و هر بار که وکلای ایشان بحث آزادی را مطرح می کنند، دولت فرانسه این را تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل به تأخیر می اندازد.

راه دانا/


آخرین اخبار آخرین اخبار