پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصویری خاص از رئیس جمهور، که تاکنون ندیده اید


سخنرانی حسن روحانی در تاریخ 18 خرداد سال 87، در حسینیه شهدای سرخه که پدرش حاج اسدالله فریدون نیزپای منبراو حضور داشت.

یزدامروز؛ تصویر زیر سخنرانی حسن روحانی در تاریخ 18 خرداد سال 87، در حسینیه شهدای سرخه را نشان می دهد که پدرش حاج اسدالله فریدون نیزپای منبراو حضور داشت.


پارسینه


آخرین اخبار آخرین اخبار