پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصویر/ ترفند عجیب یک قصابی برای فروش بیشتر


یک قصاب برای فروش بیشتر ترفند عجیبی به کار برد.

یزدامروز؛ ترفند یک قصابی برای فروش بیشتر در عربستان سعودی رادر عکس زیر ببینید.


آخرین اخبار آخرین اخبار