پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصویر جلاد هندی 113 سال پیش


عکسی تاریخی از یک جلاد هندی که به 113 سال قبل برمی گردد.


آخرین اخبار آخرین اخبار