پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بدون شرح؛

تصویر صفحه اول شناسنامه رضا عطاران


هنرمند محبوب کشور، رضا عطاران که دوستداران زیادی دارد تصویری از صفحه نخست شناسنامه اش را در صفحه اجتماعی خود قرار داده است.

به گزارش یزد امــــروز:هنرمند محبوب کشور، رضا عطاران که دوستداران زیادی دارد تصویری از صفحه نخست شناسنامه اش را در صفحه اجتماعی خود قرار داده است.

 آخرین اخبار آخرین اخبار