پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصویر/ فرشته مرگ داعشی‌ها در مشهد


شنیده شده مبارز عراقی در مقابل داعش معروف «ابوعزراییل» که همچون نام مستعارش برای داعشی ها مامور مرگ بشمار می‌رود و لرزه بر اندام آنها میاندازد دیشب در حرم رضوی بوده است. که از تصاویر منتشر شده با استقبال گرم مردم هم مواجه شده است.

یزد امــــــــــروز؛ شنیده شده مبارز عراقی در مقابل داعش معروف "ابوعزراییل" که همچون نام مستعارش برای داعشی ها مامور مرگ بشمار می‌رود و لرزه بر اندام آنها میاندازد دیشب در حرم رضوی بوده است. که از تصاویر منتشر شده با استقبال گرم مردم هم مواجه شده است.


آخرین اخبار آخرین اخبار