پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

با شکایت اهالی صورت گرفت

تعطیلی سه دامداری در خیرآباد يزد


سه واحد دامداری در محله خیرآباد شهر يزد که موجب شیوع آلودگی و پشه شده بودند، به دنبال شکایت اهالی و پیگیری‎‎های اداره اجرائیات شهرداری یزد تعطیل شد.

به گزارش یزد امـــــروز، سه واحد دامداری در محله خیرآباد شهر يزد که موجب شیوع آلودگی و پشه شده بودند، به دنبال شکایت اهالی و پیگیری‎‎های اداره اجرائیات شهرداری یزد تعطیل شد.

 

"سيد محمد ميرجليلي" مسئول اجرايیات، کنترل و انتظامات شهرداری یزد ضمن اعلام اين خبر، دلیل تعطیلی این سه واحد دامداری را ایجاد آلودگی و شیوع بو و پشه دانست که موجب سلب آسایش اهالی شده بود.

 

وی خاطرنشان کرد: با شکایت اهالی و انجام روال قانونی و صدور اخطار، مالکان این واحدها نسبت به انتقال دام خود به محل دیگری که مزاحمتی برای شهروندان نداشته باشد، اقدام کردند .

 

اين مسئول در پايان به شهرونداني که شغل آنها به نحوی موجبات سلب آسایش ساير مردم مي‎‎شود يا به نوعی بر ایمنی و بهداشت شهری تأثیرگذار است، توصيه كرد كه در اسرع وقت نسبت به انتقال واحد صنفی خود به مناطق مجاز اقدام كنند.

منبع: یزدرسا


آخرین اخبار آخرین اخبار