پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

شورای نظارت بر مدارس ومراکز غیردولتی استان یزد با حضور مدیرکل وسایر اعضا تشکیل جلسه داد؛

تعیین شهریه آموزشگاههای زبان خارجی درسال 94


به گفته رئیس اداره امور مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان تعیین نرخ شهریه آموزشگاه های زبان خارجی ، بررسی درخواست های موافقت اصولی وتاسیس مدارس و چگونگی انجام تمدید مجوزهای مدارس ومراکز شهر یزد از مهمترین مباحث این نشست بود

به گزارش یزد امــــروز، شورای نظارت بر مدارس ومراکز غیردولتی استان یزد با حضور مدیرکل وسایر اعضا تشکیل جلسه داد.

به گفته رئیس اداره امور مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان تعیین نرخ شهریه آموزشگاه های زبان خارجی ، بررسی درخواست های موافقت اصولی وتاسیس مدارس و چگونگی انجام تمدید مجوزهای مدارس ومراکز شهر یزد از مهمترین مباحث این نشست بود.

محمدعلی نژاد حسینیان  از مصوبه شورای نظارت استان درخصوص تفویض اختیار برای تمدید مجوز مدارس و مراکز غیردولتی شهر یزد به ادارت نواحی یک و دو خبرداد وافزود:  به منظور تسهیل در انجام کار مراجعان از این پس تمدید مجوزها توسط نواحی یک ودو یزد صورت می گیرد

وی با اشاره به نود وچهارمین مصوبه شورای نظارت و دراجرای ماده 15 و16 قانون تاسیس واداره مراکز غیردولتی گفت : شهریه مراکز آموزشی غیردولتی زبانهای خارجی درسال 94نسبت به سال قبل 14.5 درصد افزایش  می یابد .

"نژاد حسینیان"  برضرورت نصب تابلو نرخ شهریه در آموزشگاههای غیردولتی زبان تاکید کردو   افزود: کارشناسان اداره مشارکت های مردمی با تلفن های  37262990و 37252052 آماده پاسخگوئی به سوالات مردم می باشد 

درادامه این نشست قریب 80 درخواست موافقت اصولی مربوط به تاسیس ، راه اندازی ، جابجائی و توقف مورد بررسی قرارگرفت .

 

منبع: روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد


آخرین اخبار آخرین اخبار