پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تلاش برای جلوگیری از خروج منابع مالی از خاتم


فرماندار خاتم گفت: باید تلاش کنیم با ایجاد ساز و کارهای مناسب، مانع خروج منابع مالی از شهرستان خاتم شویم.

به گزارش یزد امـــــروز، محمد زاده رحمانی، بعد از ظهر امروز در جلسه ای با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان یزد اظهار داشت: منابع مالی خوبی در شهرستان خاتم وجود دارد که متاسفانه اغلب در خارج از این شهرستان سرمایه گذاری می شود.

 

وی عنوان کرد: باید با همکاری بانکها، سرمایه گذاران این شهرستان را جذب بانکها کرده و منابع مالی و سرمایه های بانکها را توسعه داده و به سمت ایجاد اشتغال در شهرستان سوق دهیم.

 

زاده رحمانی ادامه داد: باید به سمت و سویی برویم که سرمایه گذاران شهرستان خاتم، سرمایه ها و منابع مالی خود را به خارج از شهرستان نبرند و آن را در خاتم سرمایه گذاری کنند.

 

فرماندار خاتم با بیان اینکه تلاش هایی در این راستا آغاز شده است، عنوان کرد: بانک توسعه تعاون در شهر هرات از توابع شهرستان خاتم راه اندازی شده که امیدواریم این شعبه روز به روز با همکاری مردم و سرمایه داران این منطقه، تقویت شود.

 

منبع: مهر


آخرین اخبار آخرین اخبار