پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئيس پليس آگاهي استان يزد:

توجه به هشدارهای پليس،كمترين هزينه را برای مردم دارد/ هشدارشب عید پليس آگاهي به شهروندان


رئيس پليس آگاهي استان يزد در خصوص برخي از شيوه هاي سرقت توسط مجرمان در شب عيد به هموطنان هشدار داد.

به گزارش یزد امــروز به نقل از پايگاه خبري پليس، سرهنگ « عليرضا خالقي» به شايع ترين شيوه هاي سرقت درسطح جامعه پرداخته و گفت: با توجه به اينكه به ايام پايان سال نزديك مي شويم و مردم جهت انجام خريد شب عيد بيشتر فعال مي شوند اين امر باعث مي شود تا مبادلات پولي در بين شهروندان بيشتر شود.

وي افزود: به همين جهت شاهد افزايش وقوع بعضي از شيوه هاي سرقت در سطح شهر در اين ايام هستيم كه به عنوان نمونه يكي از اين شيوه ها سرقت وجه نقد از داخل خودروها است.

عليرضا خالقي تصريح کرد: آمارنشان مي دهد كه حدود 10% از سرقت هاي ساليانه مربوط به اينگونه روش هاست،البته شگردهاي متفاوتي از سوي سارقان در اينگونه سرقت ها مشاهده مي شود كه يكي از آنها تعقيب از بانك است.

سرهنگ خالقي گفت: در اين شيوه سارقان، سوژه خود را از بانك ها و محل دريافت پول انتخاب مي کنند تا در محل مناسب و با استفاده از غفلت و سهل انگاري شهروندان وجه دريافتي از بانك را سرقت کنند.

رئيس پليس آگاهي استان يزد در پايان هشدار داد: توجه به توصيه هاي پليس درحفاظت از اموال هزينه كمتري را در پي خواهد داشت.


آخرین اخبار آخرین اخبار