پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تودیع و معارفه مدیر کل صدا وسیما استان یزد از نگاه دوربین


صبح چهارشنبه مورخ 29 بهمن ماه 93 دکتر پهلوانیان به عنوان مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز یزد معرفی شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار