محتوا محتوا

گزارش تصویری/


اوقاف یزد به مدد کمک خیرین اقدام به راه اندازی کارگاه های تولید ماسک و توزیع آن در میان اصناف در معرض کرونا کرده است.


آخرین اخبار آخرین اخبار