پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

انتظارات پسا تحریم ملت از دولت؛

توقع داریم...میفهمی؟!


مجموعه تصاویر مفهومی و کاریکاتورهایی که پس از جمع بندی مذاکرات هسته ای منتشر شد.

یزد امــــــــروز؛ 

برای دیدن سایز اصلی تصاویر بر روی آن ها کلیک کنید

یزد رسا/


آخرین اخبار آخرین اخبار