پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

توهم انحصار طلبی اصلاح طلبان ادامه دارد

توهین مجدد اصلاح طلبان به شعور عمومی


توهین مجدد اصلاح طلبان به شعور عمومی را باید در راستای مشی انحصار طلبانه این جریان دانست که در آن هیچ جایگاهی برای آرای عمومی قائل نیستند و توهم انحصار طلبی به یکی از اصلی ترین شاخصه های این جریان بلد شده است.

یزدامــــروز به نقل از عصر سیاست، « مردم شهرستان‌ها عقب‌مانده سیاسی هستند » این اظهارات جناب حسین مرعشی، از اعضای ارشد حزب کارگزاران و از نزدیکان خانواده هاشمی‌رفسنجانی است که در روزهای گذشته  پس از قطعی شدن شکست ائتلاف اصلاح طلبان در شهرستان های کشور است اظهاراتی که باید آن را در چارچوب و قاعده کلی توهین همیشگی اصلاح طلبان به مردم عادی دانست.

آنچه مسلم است جریان اصلاح طلبی با همه ی کمک های زیادی که در جریان انتخابات دریافت کرد توانست لیست 30 نفره خود را وارد مجلس کند اما در شهرستان ها اقبال عمومی با این جریان همراه نبوده و این جریان نتوانست اعتماد عمومی را به خود جلب کند و بار دیگر جریان رقیب یعنی اصولگرایان حائز اکثریت کرسی های بهارستان را به دست آوردند؛ موضوعی که آنقدر برای قوم اصلاح طلب سخت و گران آمد که لب به توهین گشوده و مردم شهرستان های کشور را عقب مانده سیاسی دانستند.

توهین مجدد اصلاح طلبان به شعور عمومی را باید در راستای مشی انحصار طلبانه این جریان دانست که در آن هیچ جایگاهی برای آرای عمومی قائل نیستند و توهم انحصار طلبی به یکی از اصلی ترین شاخصه های این جریان بلد شده است که بر اساس آن حامیان آن طاقت و جنبه شکست در رقابت نداشته و ثابت کرده اند که هرگاه نتیجه بر وفق مرادشان نباشد قصد دارند کل بازی و قواعد آن را به هم بزنند که نمود اصلی آن را می توان در جریان فتنه 88 و اکنون در اظهارات گستاخانه مرعشی به خوبی مشاهده کرد. 

اصلاح طلبان و شخص مرعشی در حالی از عقب ماندگی سیاسی مردم شهرستان ها سخن می گوید که ملاک توسعه یافتگی سیاسی مدنظر اصلاح طلبان را به خوبی می توان با روشنفکرنماهای دوران قجر مقایسه کرد که در آن بدگویی به دین و اسلام ملاک روشنفکری و توسعه قرار می گیرد که نمود آن را می توان در سخن کنار رفتن دین در برابر آزادی مشاهده کرد که اصلاح طلبان با تمسک به آن قصد دارند مولفه های اساسی انقلاب را نادیده بگیرند.

پایبندی به اصول انقلاب اسلامی و پایگاه اجتماعی قوی اصولگرایان در شخرستان ها تا بدان جا برای برخی از عناصر اصلاح طلب گران آمده است که آن ها در جریان انتخابات نیز سعی وافری برای تخریب جریان رقیب از خود نشان داده و با افراطی خواندن اصولگرایان خوستار ریزش آرای این جریان بودند که در این موضوع با عدم توفیق مواجه شدند.

به نظر می رسد اصلاح طلبان بار دیگر قصد دارند با تفکیک مردم کشور بار دیگر فضای دوقطبی را در جامعه ایجاد کرده و موج سواری کنند که این چیزی بیش از توهین این جریان به اکثریت مردم نیست. حال باید دید اصلاح طلبان در مواجهه با حقیقت تلخ نداشتن پایگاه اجتماعی در شهرستان ها چهگونه مواجه خواهند شد.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار