پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

با کسب تنها دو رای بیش از حدنصاب لازم اتفاق افتاد

تکیه میلیمتری تاج بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال


مهدی تاج در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال ، با کسب 50 رای و به صورت میلیمتری رییس جدید فدراسیون فوتبال شد. چنانچه تاج دو رای کمتر کسب می کرد، انتخابات به دور دوم کشیده می شد و در اینصورت حتی احتمال تعویق چندماهه انتخابات فوتبال وجود داشت.

به گزارش یزدامروز؛مهدی تاج با فاصله زیاد و با کسب 50 رای رییس فدراسیون فوتبال شد. بعد از تاج، آجورلو با 12 و عزیزمحمدی با شش رای دوم و سوم شدند. بدین ترتیب دوره ریاست 8 سال و هشت ماهه علی کفاشیان به پایان رسید.

بنابراین در ادامه مراسم انتخابات فوتبال، برای نایب رییسی اول علی کفاشیان و نایب رییسی دوم محمود اسلامیان رای گیری به عمل خواهد آمد.

تابناک/


آخرین اخبار آخرین اخبار