پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

لرستان؛

تیغ های جوجه تیغی بر بدن کشاورز نشست


دست و پای یک کشاورز خرم‌آبادی شب‌هنگام هدف حمله یک جوجه‌ تیغی قرار گرفت.

 به گزارش یزد امــــــروز،تصاویر زیر، دست و پای یک کشاورز خرم‌آبادی را نشان می‌دهند که شب‌هنگام هدف حمله یک جوجه‌تیغی قرار گرفته است.

این تصاویر در اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد ثبت شده.

 

منبع:پرشین وی


آخرین اخبار آخرین اخبار