پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

از صبح امروز آغازشد؛

ثبت نام پذیرفته شدگان درمدارس استعداد های درخشان


کار ثبت نام دانش آموزان پذیرفته شده درآزمون ورودی دبیرستانهای دوره اول استعدادهای درخشان استان از صبح امروز آغازشد

به گزارش  یزد امــــروز ازروابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد، کار ثبت نام دانش آموزان پذیرفته شده درآزمون ورودی  دبیرستانهای دوره اول استعدادهای درخشان استان از صبح امروز آغازشد.


آخرین اخبار آخرین اخبار