پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

همزمان با شروع گمانه زنی در باب ریاست خبرگان پنجم؛

جانشین آیت الله یزدی در منصب ریاست خبرگان چه کسی خواهد بود؟


چند روزی است که بویژه در رسانه‌های غیررسمی منتسب به یک طیف سیاسی خاص، گمانه زنی در باب ریاست خبرگان پنجم شدت گرفته و گردانندگان رسانه‌های مزبور، هر روز با توجه به تغییرات و تحولات عرصه سیاسی کشور( که از موضع گیری‌های روزانه کنشگران سیاسی نشات می‌گیرد) یک فرد جدید را برای منصب ریاست خبرگان پنجم برمی‌گزینند.

یزدامروز؛  دیروز نوزدهمین و آخرین اجلاسیه چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در شرایطی آغاز به کار کرد که انتخابات پنجمین دوره این مجلس در هفتم اسفند ماه برگزار شد و تکلیف کرسی های این مجلس بسیار مهم و خطیر برای 8 سال آینده نیز تعیین شد.

در شرایطی که در دوره پنجم مجلس خبرگان، اعاظم و بزرگانی همچون حضرات آیات محمد یزدی و مصباح یزدی حضور ندارند، از هم اکنون گمانه زنی ها در باب ریاست آینده خبرگان در محافل رسمی و غیررسمی سیاسی و رسانه ای آغاز شده است و طرفداران و هم طیفان هر یک از بزرگان حاضر در خبرگان پنجم به ذکر ویژگی ها و شاخصه های اجتهادی و مدیریتی آن ها مشغول هستند تا از این طریق فضای سیاسی و رسانه‌ای را در قبضه بگیرند و  بتوانند در اولین اجلاسیه خبرگان پنجم، فرد موردنظر خود را به کرسی ریاست خبرگان برسانند.

اظهارات دیروز آیت الله یزدی  رئیس فعلی مجلس خبرگان و اظهار خوشحالی وی از عدم راه یابی به خبرگان پنجم  به سبب برداشته شدن باری از دوشش، تا حدودی نقشه عناصر افراطی یک جناح پرحاشیه را خنثی کرد؛ عناصری که پس از مشخص شدن نتایج نهایی انتخابات خبرگان، به دروغ سعی در القاء این نکته داشتند که  آیت الله یزدی از طریق وادار کردن کاندیدایی به انصراف به خبرگان پنجم وارد می‌شود. موردی که آیت الله یزدی از آن با عنوان بی تقوایی یاد کرد.

اما همان عناصر افراطی تمام تخم مرغ‌هایشان را در سبد ایراد تهمت و افتراء به شخصیت های بزرگ و خوش سابقه ای همچون آیت الله یزدی نگذاشته اند، آن‌ها از سویی دیگر سعی دارند از هم اکنون با فضاسازی، موضوع ریاست خبرگان پنجم را برجسته کنند و از این رهگذر مقاصد و اغراض جناحی خود را پیش ببرند و فضای فقاهتی، اجتهادگونه و ارزشمداری همچون مجلس خبرگان را به ورطه جناحی گری و تمایلات سیاسی بکشانند.

چند روزی است که بویژه در رسانه‌های غیررسمی منتسب به یک طیف سیاسی خاص، گمانه زنی در باب ریاست خبرگان پنجم شدت گرفته و گردانندگان رسانه‌های مزبور، هر روز با توجه به تغییرات و تحولات عرصه سیاسی کشور( که از موضع گیری‌های روزانه کنشگران سیاسی نشات می‌گیرد) یک فرد جدید را برای منصب ریاست خبرگان پنجم برمی‌گزینند.

تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که حضرات آیات موحدی کرمانی، مومن و امینی سه نامزد برای کرسی ریاست خبرگان پنجم هستند و آقای هاشمی رفسنجانی قطعا کاندیدا نخواهد شد.

آنگونه که در تحلیل‌ گردانندگان مجهول الهویه رسانه‌های غیررسمی آمده، جناح راست یعنی همان اصولگرایان از ریاست حضرات آیات موحدی کرمانی و مومن حمایت می‌کنند و در مقابل طیف منتسب به خبرگان مردم نیز خواهان ریاست آیت الله امینی هستند.

البته در تحلیل‌های منتشره هنوز از ریاست بالقوه شخصیت‌هایی همچون آیت الله هاشمی شاهرودی و هاشمی رفسنجانی سخنی به میان نیامده و حتی برخی تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های یک طیف سیاسی خاص بر قطعیت کاندیدا نشدن هاشمی رفسنجانی برای ریاست خبرگان پنجم تاکید شده است؛ البته برخی معتقدند انتشار اینگونه گمانه زنی‌ها در حجم وسیع عمدتا در رسانه‌های غیررسمی، بیش از آنکه از واقعیت‌های صحنه سیاسی و آرایش نیروهای اثرگذار حکایت کند، خاصیتی استمزاجی دارد و با هدف ارزیابی ذائقه‌های سیاسی جریانات صاحب نماینده در خبرگان پنجم منتشر می‌شود. 

میزان/


آخرین اخبار آخرین اخبار