پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

به اتهام اخذ وجه زیر میزی از بیمار؛

جریمه 15 میلیونی و محکومیت پزشک متخصص در یزد


در پی شکایت شاکی یکی از شهروندان یزدی و گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یک پزشک متخصص در یزد به اتهام اخذ وجه اضافی از بیمار مازاد بر تعرفه مصوب به اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.

به گزارش یزد رسا به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان یزد، در پی شکایت شاکی یکی از شهروندان یزدی و گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یک پزشک متخصص در یزد به اتهام اخذ وجه اضافی از بیمار مازاد بر تعرفه مصوب به اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.
 
بر اساس این گزارش پرونده مذکور پس از تأئید کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی و رسیدگی در شعبه ویژه بهداشت ، دارو و درمان تعزیرات حکومتی یزد و تأئید دادنامه بدوی در شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان ، به موجب حکم قطعی علاوه بر درج در پرونده پزشکی به پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و استرداد وجه به شاکی خصوصی محکوم شد.

آخرین اخبار آخرین اخبار