پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


جشن سپاس از معلمان و پیشکسوتان مدرسه شاهد شهید رمضان زاده یزد


جشن سپاس از معلمان و پیشکسوتان مدرسه شاهد رمضان زاده صبح امروز با حضور نماینده منتخب یزد و اشکذر، رئیس بنیاد شهید استان و جمعی معلمان صبح امروز در صحن این مدرسه برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار