پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

به بهانه شیوه نامانوس تغییر مدیر ارشاد تفت؛

جناب استاندار! در محدوده خلافت شما، اتفاق برای همه، به سادگی همین یکی دو خط است!؟


جناب استاندار! در محدوده خلافت شما، اتفاق برای همه، به سادگی همین یکی دو خط است اما تبعات تداوم چنین فرهنگی، به هر دلیل و به هر بهانه‌ای، فاجعه ای است که گویی هم قطاران شما ابایی از باب شدنش ندارند.

به گزارش یزد امــــروز ازیزد رسا ؛ چند روز پیش آمده اند و رفته‌اند در اتاق رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی تفت. درون اتاقش تودیعش کرده‌اند و خداحافظ بلند.... آن هم در نهادی که هنرش فرهنگسازی است ...

جناب استاندار! در محدوده خلافت شما، اتفاق برای همه، به سادگی همین یکی دو خط است اما تبعات تداوم چنین فرهنگی، به هر دلیل و به هر بهانه‌ای، فاجعه ای است که گویی هم قطاران شما ابایی از باب شدنش ندارند.

جناب استاندار! در محدوده خلافت شما، بانوی محترمه‌ای با چند سال خدمت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تفت را، بدون هیچ سابقه سیاسی، به بهانه رابطه فامیلی اش با فلان آقایی، در اوج بی اخلاقی به مسلخ می برند و شخصیتش را سر می برند و دوستان شما همچنان فریاد دفاع از حقوق بانوان سر می دهند ...

جناب استاندار! هنوز چندسالی از انتقادات گسترده هم فکران شما، و هم فکران ما، از شیوه برکناری فلان وزیر و فلان مدیر نگذشته است که در محدود تحت خلافت شما، با همان سلوک و شیوه، بلکه بدتر، اقدام به برکناری یک مدیر می کنند و فریاد هلهله شادی برخی آقایان مدعی اخلاق مداری و منش اصلاح گرایانه، هنوز در شبکه های اجتماعی نخوابیده است.

جناب استاندار! آیا می دانید تبعات اینگونه رفتارهای بی ادبانه و دور از نزاکت و عرف اجتماعی، تا کجا می تواند بر زندگی شخصی افراد تاثیر منفی و آثار سوء داشته باشد و به راستی در محدوده خلافت شما تبعات آن متوجه کیست...

جناب استاندار! در محدوده خلافت شما، همقطارانتان، یک روز، ریشه می سوزانند و حساب می کشند و انتقام می گیرند و روز دیگر منشور حقوق شهروندی را جار می زنند و ژست های روشنفکرانه می‌گیرند ...

جناب استاندار! خود به خوبی می دانید که برگزاری یک نشست ساده تکریم و معارفه کار سختی نیست، یک ساعت وقت می خواهد و ده پانزده تا مدیر که روزی چندبار در جلسات کذایی گرد هم می آیند... کار سخت آن است که در بدرقه بانوی مدیری، قدردانی که هیچ، دلجویی که هیچ، فرهنگ تحقیر و تخریب را بنا بگذاریم. آقای استاندار اینجا محدوده خلافت شماست.

جناب استاندار! الحق و الانصاف در اخلاق و ادب سرآمدید و شهره شهر. پس چه شده است شما را که بی اخلاقانه ترین رفتارهای مدیریتی را در برخورد با یک مدیر زن می بینید و انگار نه انگار که اینجا محدوده خلافت شماست ...  

جناب استاندار ! جابجایی مدیران حق شماست و اختیار شما، اما شیوه‌اش، سلوکش و منشش این نیست که در محدوده خلافت شما می کنند ... کمی با خود بیاندیشید شاید اینبار فرجی شد.

راستی رمضان است و ماه علی(ع). دست علی(ع) به همراهتان.  

نویسنده:مصطفی اردانی زاده


آخرین اخبار آخرین اخبار