پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

یادداشت/

جنین خوش اخلاق من!(قسمت اول)


صفات خوب را بايد از دوران بارداري به فرزند منتقل کرد.

یزدامــــر.ز؛ تربيت نه از 7 سالگي شروع مي شود، نه 3 سالگي ونه چند ماهگي بلکه از دوران جنيني است که همه چيز شکل مي گيرد. البته روايت هاي بسياري وجود دارد که در آن بر اهميت دوران بارداري و سلامت روحي و رواني مادر باردار تأکيد شده؛ بنابراين، اين دوران نه تنها براي جنين بلکه براي مادر هم بسيار مهم و تأثير گذار است. درواقع اضطراب يا آرامش رواني مادر در دوران بارداري به جنين منتقل شده و هر دو را تحت تأثير قرار مي دهد. پس براي اينکه مادر و جنين هر دو در آرامش و سلامت روحي و جسمي باشند، بايد هم مادر و هم اطرافيان او به ويژه پدر مواردي را در نظر داشته و رعايت کنند.

1. همنشيني با آيه ها:

در اسلام تأکيد شده خانمي که فرزندي در راه دارد، تلاوت قرآن را فراموش نکند. البته در خصوص اينکه چه سوره هايي از قرآن براي سلامت مادر و جنين و همچنين آسان بودن بارداري و وضع حمل مفيد است، روايت هاي مختلفي نقل شده. در کتاب «بحار الانوار» از امام صادق (ع) نقل است که فرموده اند: « خواندن سوره هاي مبارکه مريم و محمد در دوران بارداري مفيد است». بعضي از حديث شناسان اين روايت را اين طور تفسير کرده اند که اشاره حضرت از سوره مريم، به دختر بودن جنين است و مقصود از سوره محمد، پسر بودن اوست. به عبارت ديگر بايد توجه داشت که تلاوت اين دو سوره مربوط به هر دو جنين دختر و پسر است.

همچنين مادر بايد در تلاوت اين سوره ها و همچنين ختم قرآن استمرار داشته باشد نکته ديگري که در کتاب «بحار الانوار» به نقل از امام باقر و امام صادق (ع) بر آن تأکيد شده، اين است که خانم هاي مسلمان سعي کنند در طول بارداري حتي الامکان دائم الوضو باشند.

در واقع وضو داشتن نوعي آمادگي براي تقرب به خداوند محسوب مي شود و روح نفس مادر و جنين او را نوراني و روشن مي کند خواندن نماز شب از مستحبات ديگري است که در سلامت نفس و آرامش روحي زن باردار تأثير دارد. در روايات متعددي به نقل از امام باقر و امام صادق (ع) بجا آوردن نماز شب به زنان باردار توصيه شده است.

ادامه دارد...

 نویسنده: زینب بیکی


آخرین اخبار آخرین اخبار