پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بر اساس برآوردهای موجود؛

حداقل ۱۵۵ نماینده مجلس دهم اصولگرا و مستقلین متمایل به اصولگرایی هستند


بر اساس برآوردهای موجود از ۲۹۰ نماینده مجلس،حداقل ۱۵۵ نفر اصولگرا و یا مستقلین متمایل به اصولگرایی می باشند و حداکثر ۱۳۴ نفر نیز اصلاح طلب، اعتدالگرا و مستقلین حامی اصلاحات هستند.

به گزارش یزدامروز، بر اساس برآوردهای موجود از ۲۹۰ نماینده مجلس،حداقل ۱۵۵ نفر اصولگرا و یا مستقلین متمایل به اصولگرایی می باشند و حداکثر ۱۳۴ نفر نیز اصلاح طلب، اعتدالگرا و مستقلین حامی اصلاحات هستند.

بر اساس برآوردهای موجود از 290 نماینده مجلس دهم ، حداقل 155 نفر اصولگرا و یا مستقلین متمایل به اصولگرایی می باشند و حداکثر 134 نفر نیز اصلاح طلب، اعتدالگرا و مستقلین حامی اصلاحات هستند.

برخی از کسانی نیز که با حمایت اصلاح طلبان در مرحله دوم وارد مجلس دهم شده اند، اصلاح طلب نبودند و این جریان سیاسی به اجبار تن به حمایت از این افراد داده است.

به این ترتیب احتمال ریاست محمدرضا عارف در مجلس دهم منتفی و احتمال ریاست علی لاریجانی در مجلس آینده قوت گرفته است.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار