پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بر بال ملکوت؛

حدیثی زیبا از پیامبر (ص) درباره کارگر


یزد امروز؛حدیثی زیبا از پیامبر عشق و رحمت حضرت محمد (ص) : هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد. روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد.

یزد امروز؛حدیثی زیبا از پیامبر عشق و رحمت

حضرت محمد (ص) :


هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد.


روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد.آخرین اخبار آخرین اخبار