پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

یادداشت/علیرضا زارع شهرآبادی

حزب اللهی ها مواظب باشند...


مطمنا اگر نتوانیم نفاق منافقین و عناد معاندین را بر ملا کنیم هم در این دنیا و هم در آخرت دچار خسران الهی خواهیم شد چرا که در دنیا که فرد اصلح مسئولیت را نخواهد گرفت در آخرت هم عقوبت عدم انجام وظیفه خود یعنی بصیرت افزایی را باید بکشیم.

یزد امــــــــروز؛ انسانی می تواند امروز ادعای «پشت سر ولی زمان بودن» را داشته باشد که لوازمی را در خود به وجود آورده باشد وگرنه شعار دادن تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه همانطور که در قرآن می فرماید" و الذین آمنو و عمل الصالحات ..." می بینیم که ایمان را همراه با عمل صالح آورده است در نتیجه شعار همراه با عمل مفید فایده و اظهار وجود واقعی محسوب خواهد شد.

یکی از لوازمی که امروز و در این برهه و پیچ تاریخی که قرار داریم برای افسران جنگ نرم و مدعیان ولایت مدار ضروری تلقی می شود، داشتن بصیرت می باشد و بصيرت يعني هر لحظه بداني از دل ولي چه مي گذرد و مطابق آن عمل كني.

پس اولا مجهز کردن خود به سلاح بصیرت و ثانیا بصیرت افزایی از اهم و اوجب وظایف امروز حزب اللهی می باشد که به گونه ای مغفول واقع گشته است.در برهه کنونی  برخی بچه حزب اللهی دچار خاک بازی و کمای تشکیلاتی شده اند و به چند تا کار شعاری بدون پشتوانه و هدف و گاها برای جنجال روی آورده اند در حالیکه اصلی ترین وظیفه آنها بصیرت افزایی می باشد.

در اینجا از آنهایی که توقع دارند مردم در انتخابات ها از جمله همین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری آخر سال بیایند و اصلح را انتخاب کند باید پرسید آیا فرد اصلح را یک شب می شود به مردم معرفی کرد؟آیا غیر اصلح ها دست روی دست می گذارند و شب انتخابات می آیند خود را معرفی می کنند؟آیا با فضای نفاق گونه ای فعلی که بعضی مسئولین آن را ایجاد کردند، وظیفه حزب اللهی ها نیست که بروند و تا دیر نشده است حقایق را با علم و استدلال برای ملت عزیز بیان نمایند؟

مطمنا اگر نتوانیم نفاق منافقین و عناد معاندین را بر ملا کنیم هم در این دنیا و هم در آخرت دچار خسران الهی خواهیم شد چرا که در دنیا که فرد اصلح مسئولیت را نخواهد گرفت در آخرت هم عقوبت عدم انجام وظیفه خود یعنی بصیرت افزایی را باید بکشیم.

پس روال فعلی جامعه و فضای کشور این را می طلبد که در این فضایی پر از ابهام و غبار آلود فعلی نخبگان و افسران جنگ نرم وارد میدان عملیات شوند و حقایق ، پشت پرده ها و تحلیل صحیح از  عملکرد دولت تدبیر وامید، مخصوصا در مسئله هسته ای را در اختیار مردم حماسه ساز این مرز و بوم قرار دهند و فضای نفاق گونه را در هم شکنند و ملت غیور و باشعور ایران را بیدارتر از همیشه کنند.

این بصیرت افزایی باید به شیو ه های گوناگون و در قالب های مبتکرانه و خلاقانه رخ دهد از جمله : صحبت و آگاهی بخشی ائمه جمعه و امام جماعت های مساجد برای سخنرانی هایشان، سخنرانی خود بچه حزب اللهی در مساجد و مکان های مذهبی و دیگر اقصا نقاط مهم شهرهایشان، در بین مردم بودن و حتی تک تک به بحث گفتگو پرداختن، تهیه و پخش نشریه و... در مکان های مختلف شهر، ارتباط تلفنی با مسئولین و صحبت با آنها، ارائه تحلیل ،بیانیه ،مصاحبه ،نامه ،مقاله، و... .

و در آخر دعا می کنم که بار الها مبادا با اهمال کاری ها و دست روی دست گذاشتن هایمان بگذاریم جام زهری را به امام خامنه ای بنوشانند.. .

یازهرا(سلام الله علیهما)

علیرضا زارع شهرآبادی

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد


آخرین اخبار آخرین اخبار