پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


حضوربرخی بازیگران در جشنواره فجر با تیپی عجیب


پوشش و ظاهر بازیگران؛ همواره در حاشیه جشنواره فجر مورد توجه رسانه ها بوده است.

به گزارش یزدامروز به نقل از راه دانا؛ پوشش و ظاهر بازیگران؛ همواره در حاشیه جشنواره فجر مورد توجه رسانه ها بوده است.

جشنواره فیلم فجر امسال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تیپ های خاص برخی از بازیگران حاضر در این جشنواره، طبق روال هر ساله؛ حاشیه هایی به همراه داشته است.


آخرین اخبار آخرین اخبار