پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

باسفر به چین انجام می شود

حضور بانوی یزدی در مسابقات شمشیربازی زون آسیا


نجمه سازنجیان برای حضور در مسابقات شمشیربازی زون آسیا و انتخابی المپیک عازم چین می شود.

یزدامروز به نقل از یزدبانو؛ آخرین مرحله رقابت‌های گزینشی المپیک در رشته شمشیربازی به صورت منطقه ای و مجزا در هر قاره برگزار می‌شود. این رقابت‌ها در قاره آسیا تحت عنوان زون آسیا طی روزهای 20 تا 22 فروردین ماه در چین برگزار می شود.

مسابقات زون آسیا در هر اسلحه سابر، اپه و فلوره و همزمان در دو بخش مردان و زنان برگزار می شود؛ البته ایران به دلیل کسب دو سهمیه در اسلحه سابر مردان، در این اسلحه نماینده‌ای در مسابقات زون آسیا ندارد و در سایر اسلحه‌ها نیز با یک نماینده حضور خواهد داشت.

براین اساس ایران با ترکیبی متشکل از 5 شمشیرباز در مسابقات زون آسیا شرکت می‌کند که نجمه سازنجیان سابریست یزدی تنها بانوی اعزامی به این مسابقات در اسلحه سابر است.

برای حضور در مسابقات زون آسیا، تیم پنج نفره ایران 18 فروردین ماه عازم چین می شود.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار