پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش تصویری؛


مردم یزد با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای، آمدند تا بار دیگر حماسه دیگری را رقم بزنند.


آخرین اخبار آخرین اخبار