پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

اندر حکایت استعفای مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد

حل تبعات «حذف عبداللهی» با ترفند آبرومندانه تر!/نسخه ناخوانده طیف افراطی یزد برای روزهای آتی عبداللهی!


شنیده ها حاکی است به عبداللهی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد سمت های دیگری پیشنهاد شده تا طیف افراطی به تبعات حذف عبداللهی دچار نشود البته تصمیم در این خصوص هنوز قطعیت نیافته است!

به گزارش یزد امـــروز به نقل از یزد رسا، در پی درج خبری در پنج شنبه گذشته مبنی بر تصمیم عبداللهی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزدبر استعفا بخاطر فشارها و محدویت های اعمال شده توسط طیف افراطی استانداری و درج گزارش تحلیلی یزد رسا در این خصوص صبح امروز، شنیده ها حاکی است طیف افراطی مترصد شده مسئله را بصورت مدبرانه !! - بخوانید آبرومندانه تر- حل کند.

این شنیده ها حاکی است به عبداللهی سمت های دیگری پیشنهاد شده تا طیف افراطی به تبعات حذف عبداللهی دچار نشود.البته تصمیم در این خصوص هنوز قطعیت نیافته است.


گفتنی است عبداللهی جانباز بالای پنجاه درصد و از نظر تجربه و سوابق و مقبولیت سرآمدی دارد.


علی رغم همراهی عبداللهی با دولت یازدهم و حتی مماشات کثیر با طیف افراطی ، ملاحظات اصولی و مشی اعتدالی وی مورد پسند طیف افراطی قرار نداشته و ندارد.


با این حساب و بر اساس تحلیل منتشر شده احتمالا در روزهای آتی وضعیت عبداللهی قطعیت پیدا کند.


آخرین اخبار آخرین اخبار