پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

استاد علوم سیاسی در یزد:

حماسه9 دی،نمایشگاه بصیرت مرد ایران در مخالفت با بدخواهان و دشمنان انقلاب بود/9 دی؛ مردودی برخی خواص در امتحان نظام


عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با اشاره به اینکه ملی گرایی کاذب و اصلاح طلبی دروغین ونفاق لطمه بسیاری را به پیکره انقلاب وارد کرد گفت: مردم اگر چه ممکن است با گرایشات سیاسی اختلافاتی داشته باشند در مسائل اساسی و مهم پشت سر رهبری به صورت واحد ایستادند.

به گزارش یزد امــــــــــــــروز؛ دکتر اکبر غفوری در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا با اشاره  به اینکه مردم ولایت مدار در  9 دی ماه  حماسه ساز شدند گفت: راهپیمایی، نقطه عطفی  و برگ زرینی در افتخارات ملتی ایران محسوب می شود.

وی حماسه 9 دی را نماد عزت و بصیرت مردمی تا پایا جان برای حفظ اصول اسلام  و آرمان های انقلاب ایستادند دانست و افزود: مردم در 9 دی با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن بخواهد در برابر دین بایستد در برابر تمام دنیا ی آن ها خواهند ایستاد.


استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد خالق حماسه 9 دی را تمامی اقشار و مردم دانست و گفت: 9 دی را روز میثاق امت با ولایت ، درایت رهبری نظام را نمایان و ناکامی اهداف شوم دشمنان و فتنه گران را به تصویر کشید.

عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با بیان اینکه چهره دروغگویان در 9 دی رونمایی شد اظهار داشت: این حماسه نمایشگاه بصیرت مرد ایران در مخالفت با بدخواهان و دشمنان انقلاب بود، اهداف دشمن منکوب  و تو دهانی سختی به فتنه گران زده شد.

وی با بیان اینکه 9 دی را مردودی برخی از خواص را اثبات کرد اذعان داشت: این حماسه ارادت مردم به ولایت فقیه را نشان داد و موج های فتنه پس از انقلاب را محکوک کند و یو الله انقلاب اسلام است و ماندگار تاریخ شد.


وی به دستاورد های حماسه 9دی اشاره کرد و گفت: انقلاب عاشورایی و برگرفته از مطالبات دینی وشعور های متعصب از دین با الهام از نهضت امام حسین نامید.

غفوری با بیان اینکه خاستگاه انقلاب و خواستگا عاشورایی و ماهیت معنیوی  در حماسه 9 دی تکرار شد خاطرنشان کرد: شعار ها و شورها جریان عاشوا در حماسه 9 دی متبلور شد.

وی ادامه داد: ولایت فقیه رکن  رکین و عمود خیمه انقلابی بود که مردم در این سال های انقلاب نقش کلیدی ولایت فقیه به عنوان سکاندار کشتی انقلاب در طوفان های مهیب دشمن را در حماسه 9 دی به جهانیان ثابت کردند.

وی با اشاره به اینکه این حماسه تمام محاسبات دشمن را به هم ریخت افزود: اگر چه دشمن تمام عده عوامل داخلی سفارت خانه های خارجی و تمامی رسانه ها و ... را جمع کرد اما با این حماسه بغض و کینه دشمن را خاموش شد.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه حماسه 9 دی چهره واقعی فتنه گران را نشان داد بیان کرد: بصیرت مردم در این حماسه  غبار ها را از نقاب ها کنار زد و چهره هایی که  که برای رسیدن به قدرت از هیچ تلاشی حتی ضربه زدن به  ریشه های انقلاب و ارکان رکین نظام اسلامی دریغ نکردند  را نمایان کردند.

وی با اشاره به اینکه ملی گرایی کاذب و اصلاح طلبی دروغین ونفاق لطمه بسیاری را به پیکره انقلاب وارد کرد تصریح کرد: مردم  اگر چه  ممکن است با گرایشات سیاسی اختلافاتی داشته باشند در مسائل اساسی و مهم  پشت سر رهبری به صورت واحد  ایستادند.


وی افزود: حماسه 9  دی با عنایت الهی و تدبیر حکمیانه انقلاب و حضور میلیونی  آخرین میخ را بر مناعدان و مخالفان زد و مرگ قطعی آنان را رقم زد.


دکتر غفوری حماسه 9 دی را  زنگ بیدار باش برای جریانات خواص کشور عنوان کرد و گفت: فریاد های کوبنده مردم تاکید مجدد بر هشدار های رهبری بر دشمن شناسی بود علی رغم اینکه  اینکه برخی از خواص مردود شدند.


آخرین اخبار آخرین اخبار