پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

اسطوره فوتبال از انجمن حمایت از کودکان کار بازدید کرد

حمایت علی دایی از کودکان کار


علی دایی اسطوره فوتبال ایران و جهان در انجمن حمایت از کودکان کار حضور یافت.

به گزارش یزد امــــــروز،علی دایی اسطوره فوتبال ایران و جهان در انجمن حمایت از کودکان کار حضور یافت.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار