پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

تاریخ ثابت کرد از اول انقلاب خیلی ها قصد کوری چشم را کرده اند

حمله به شورای نگهبان تاکتیک نما شده افراطیون دوم خرداد


رئیس جمهور در نشست مشترک استانداران ودولت گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است ونه مجری!گرچه منبع این بحث همیشه ناپیدا بوده است اما رییس اصلاحات در طول دو دوره ریاست جمهوری در دام افراطیون دوم خردادی افتاد و همیشه به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه بوده است

 به گزارش یزدامـــــروز به نقل ازیزد رسا؛ رئیس جمهور در نشست مشترک استانداران ودولت گفته است : شورای نگهبان ناظر انتخابات است ونه مجری.

گرچه منبع این بحث همیشه ناپیدا بوده است امارییس اصلاحات در طول دو دوره ریاست جمهوری در دام افراطیون دوم خردادی افتاد و همیشه به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه بوده است

تفرقه افرینانی که تا مرز تحصن در مجلس وخروج از حاکمیت پیش رفتند وکردند آنچه نباید می کردند

اما تکرار تاریخ و بازگویی حرفهای آن شگفتی آور است رئیس جمهوری که امروز باید پاسخگوی بسیار سوالات مردم باشد وضع معیشت مردم مسائل اقتصادی مسائل مربوط به برجام نیاز به پاسخ دارد ودر بسیاری موارد به دنبال جواب قانع کننده میگردیم که هنوز پاسخ داده نشده وکارنامه درخشانی ارائه نگردیده است تنها به سیاه نمایی دولت قبل پرداخته وبه حاشیه سازی میپردازند اما در این معرکه به دنبال یقه گیری شورای نگهبان پیش رفته واستارت رقابتهای زود هنگام انتخاباتی را زده است انتخاباتی که یک طرف آن دولت ورئیس جمهور است واین اگر جزو مصلحت ها باشد جای بسیار تعجب دارد

امروز که کلید دولت قفل مشکلات مردم را باز نکرده و در مطالبات مردمی هنوز گرانی بیکاری و پاسخگویی به معیشت مردم از مسائل مهم است دولت وارد گام جدید و پرت کردن ذهن مردم وعوام وخواص به جای دیگر است

نکته بر این موضوع است که رئیس جمهور محترم در صحبت هایشان از فراجناحی بودن خود ودولت ایشان از هرگونه جناح سخن به میان آوردند اما در حالی است که مستقیما به یکی از ارکان نظام حمله می کنند و چنان از مجلس ایده آل خود سخن می گویند به گونه ای که آدرس جناحی خاص را می دهند . همیشه بودند افرادی که در فکر تصرف نهادهای انتخاباتی بوده اند شورای نگهبان را سد راه خود دیده اند

بی مهری رئیس جمهور به شورای نگهبان در نشست استانداران مسموع نیست چرا که خود ایشان در این نشست گفت شورای نگهبان چشم است و دولت دست و مگر دست بدون چشم میتواند حرکت کند اینکه بگوییم کار چشم فقط نظارت یعنی دیدن و کاردست اجرا است یک سخن کودکانه و بی منطق است چرا که اگر نظارت چشم نباشد حرکات دست کنترل شده وثمر بخش نخواهد بود بلکه گاهی مخرب است

تجربه تاریخی ثابت کرده است از اول انقلاب خیلی ها میخواستند این چشم را کور وفجایع دوران مشروطیت را احیا کنند و بتوانند قدم به قدم شیخ فضل الله نوری ها را به دار بکشند اما امروز امت بیدار است ونه خطای مشروطیت تکرار میشود نه خطای جام زهر .

والسلام سید محمد فقیهی

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان یزد 


آخرین اخبار آخرین اخبار