پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

سردار دهقان طی دیدار با رئیس‌جمهور آذربایجان

حمله نظامی عربستان به یمن با پشتیبانی کامل آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است


وزیر دفاع گفت: تهاجم نظامی عربستان به یمن که با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته در همین راستا است که منجر به افزایش وخامت و پیچیده‌تر شدن وضعیت خاورمیانه شده است.

به گزارش یزد امـــروز از تسنیم به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به‌دعوت رسمی سپهبد ذاکر حسن‌اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به این کشور سفر کرده است با الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار و پیرامون مسایل مهم دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.   


در این دیدار سردار دهقان با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس‌جمهور اسلامی ایران به رئیس‌جمهور آذربایجان با اشاره به اشتراکات فراوان مذهبی، تاریخی ایران و آذربایجان، اراده سیاسی قوی رهبران دو کشور در توسعه مناسبات را ضمانت بسیار خوبی برای اجرای توافقات و ترسیم افق آینده همکاری‌ها دانست.


وزیر دفاع جمهوری اسلامی  ایران گفت: دو کشور از یک ژئوپولیتیک مشترک برخوردار هستند و منافع و تهدیدات مشترک آنان لزوم توسعه همکاری‌های همه‌جانبه را بیش از پیش افزایش داده است.


سردار دهقان با بیان اینکه آذربایجان در سیاست خارجی و دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ظرفیت‌های فراوانی برای افزایش تعاملات و همکاری دو کشور به‌ویژه در حوزه دفاعی و نظامی وجود دارد، آمادگی کشورمان را برای ارتقای سطح روابط دفاعی و تأمین تجهیزات مورد نیاز ارتش آذربایجان اعلام کرد.


وزیر دفاع با تبیین راهبرد آمریکا برای در تنگنا قراردادن امنیتی و ژئوپولیتیک کشورهای منطقه از طریق ایجاد بحران‌های طراحی و مدیریت شده و ائتلاف‌های آشکار و پنهان گفت: تهاجم نظامی عربستان به یمن که با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته در همین راستا است که منجر به افزایش وخامت و پیچیده‌تر شدن وضعیت خاورمیانه شده است.


سردار دهقان با اشاره به طرح 4ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه دادن به بحران یمن گفت: حمایت کشورهای اسلامی از این طرح که شامل برقراری آتش‌بس فوری، ارسال کمک‌های انسان دوستانه، گفتگوهای یمنی ــ یمنی و تشکیل دولت فراگیر است راه‌حل بحران و جلوگیری از خونریزی در این کشور است.


وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، همچنین با اشاره به برنامه تروریست‌های تکفیری برای توسعه وضعیت کنونی خود در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز گفت: تلاش کشورهای منطقه برای همکاری و تعامل جدی به‌منظور مقابله با تروریسم می‌تواند جلوی نفوذ و توسعه آنان را گرفته ضریب امنیتی منطقه را افزایش دهد.


سردار دهقان از دریای خزر به‌عنوان دریای صلح و دوستی یاد کرد و گفت دریای خزر نباید به منطقه‌ای برای رقابت تسلیحاتی تبدیل شود.


وی تأکید کرد کلیه مسایل دریای خزر صرفاً توسط کشورهای ساحلی و از طریق مذاکره و مسالمت آمیز قابل حل و فصل است.


در این دیدار الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان با ابراز مسرت از سفر سردار دهقان به آذربایجان، رضایت خود را از روند رو به پیشرفت و مطلوب روابط دو کشور در همه زمینه‌ها اعلام کرد.


رئیس‌جمهور آذربایجان با حمایت کامل از ارتقای سطح دفاعی میان دو کشور، ابراز امیدواری کرد این سفر منجر به توسعه و تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌های دفاعی و نظامی میان تهران و باکو شود.


وی افزود: ثبات، امنیت و  پیشرفت ایران را ثبات، امنیت و پیشرفت آذربایجان می‌دانیم و بر همین اساس همواره از مواضع جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت کرده و معتقدیم هیچ عاملی نمی‌تواند تأثیری بر مواضع آذربایجان در این ارتباط داشته باشد.


الهام علی‌اف ضمن تأکید بر وجود دیدگاه‌های یکسان در مقابله با گروه‌های تکفیری ــ تروریستی تصریح کرد: کشورهای منطقه باید به‌طور جدی و همه‌جانبه با همکاری یکدیگر این تهدید منطقه‌ای را دفع و برای ایجاد امنیت، صلح و ثبات تلاش کنند.آخرین اخبار آخرین اخبار