پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مدیرکل بهزیستی استان یزد:

حوادث عامل اصلی معلولیتها در یزد است


مدیرکل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه حوادث و بیماریها نقش مهمی در معلولیت های رخ داده در استان یزد دارند، گفت: کل ۲۲۰ ضایعه نخاعی در استان یزد به علت حوادث کار و رانندگی رخ داده است.

به گزارش یزد امــــروز، جلیل عفتی، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت ۲۰ تا ۲۶ تیرماه که به عنوان هفته بهزیستی نامگذاری شده است، اظهار داشت: بیماریها نیز نقش بسیار موثری در بروز معلولیت ها دارند به نحوی که هر سال آمار قابل توجهی به دلیل عوارض دیابت به جمعیت معلولان این استان اضافه می شوند.

 

وی با بیان اینکه پیشگیری از معلولیت ها یکی از مهمترین الویت های بهزیستی در استان یزد است، عنوان کرد: پیشگیری از بروز بیماری هایی نظیر دیابت، ایمن سازی محیط های کاری، آموزش صحیح و فرهنگ سازی برای رانندگی قانونمدار و ... می تواند تا حد زیادی از بروز معلولیت ها به ویژه قطع نخاع و قطع عضو پیگیری کند.

عفتی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از معلولیت ها نیز به دلیل بیماری های ژنتیکی است، عنوان کرد: از آنجا که ۴۰ درصد ازدواج های یزد فامیلی است، به طور قطع انجام مشاوره ژنتیک یکی از ضرورت های اساسی است.

میبد پایلوت اجرای طرح مشاوره ژنتیک اجباری قبل از ازدواج

وی با بیان اینکه در سال گذشته شهر میبد به عنوان پایلوت اجرای طرح مشاوره ژنتیک اجباری در بدو ازدواج تعیین شد، افزود: امسال نیز شهرستان مهریز برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: معتقدیم همه شهرهای استان یزد باید زیر پوشش این طرح قرار گیرند اما به دلیل بضاعت کم بهزیستی و اعتبارات محدود، اجرای این طرح در کل استان فعلا امکان پذیر نیست ضمن اینکه آزمایشات ژنتیک برای مردم بسیار گران تمام می شود به نحوی که مبلغ تمام شده برای آزمایش کامل ژنتیک شنوایی بیش از سه میلیون تومان تمام می شود.

 

عفتی با اشاره به تقویت مرکز تحقیقات ژنتیک در استان یزد عنوان کرد: در حوزه تحقیقات ژنتیک، سه معلولیت عقب افتادگی ذهنیف اختلالات جسمی و حرکتی و اختلالات شنوایی به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرند ضمن اینکه با دانشگاه علوم بهزیستی، تفاهم نامه ای به منظور تربیت نیروی انسانی و متخصص ژنتیک برای استفاده در این مراکز، منعقد شده است.

 

۲۷۰ کودک یزدی از نابینایی و ناشنوایی نجات یافتند

وی با بیان اینکه از برخی معلولیت ها نظر ناشنوایی و نابینایی نیز با اجرای طرح های غربالگری پیشگیری شده است، افزود: گرچه همه افراد در گروه هدف زیر پوشش این طرح ها قرار نگرفته اند اما در زمینه ناشنوایی ۳۰ نوزاد و در زمینه نابینایی ۲۴۰ کودک در سنین سه تا شش سال از ناشنوایی و نابینایی مطلق رهانیده شدند.

عفتی یادآور شد: سال گذشته ۲۳ هزار نوزاد زیر پوشش طرح غربالگری شنوایی و ۵۰ هزار کودک زیر پوشش غربالگری بینایی قرار گرفتند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق و ... نیز در اولویت است، بیان کرد: معتقدیم آموزش زوجهای جوان تا حدی می تواند اختلافات منجر به طلاق آنها را کاهش دهد که در این راستا سال گذشته ۲۴ هزار نفر در این دوره ها شرکت کردند.

فعالیت ۶۰ مرکز ترک اعتیاد در یزد/ نظارت آنلاین بر روی کمپها

عفتی ادامه داد: سند پیشگیری از اعتیاد استان یزد نیز به تصویب رسیده و امیدواریم بتوانیم با همکاری سایر دستگاه ها، موارد تعیین شده در این سند را محقق کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۰ مرکز ترک اعتیاد در استان یزد از بهزیستی مجوز دریافت کرده اند و بهزیستی نیز در صدد آسیب شناسی خدمات قابل ارائه در این مراکز است ضمن اینکه نظارت آنلاین نیز به زودی در همه کمپ های ترک اعتیاد اجرایی می شود.

عفتی در مورد مهد کودکهای استان یزد نیز اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰۰ مهدکودک با ۷۰۰ مربی، بیش از ۱۰ هزار کودک یزدی را زیر پوشش دارند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مراکز شبه خانواده در استان یزد بیان کرد: در حال حاضر ۵۰۰ کودک و نوجوان زیر پوشش این مرکز هستند که ۳۰۰ نفر از آنها ضمن اینکه در کنار اقوام خود زندگی می کنند، مورد حمایت بهزیستی هستند.

۴۰۰ خانواده در انتظار فرزند خوانده

عفتی با اشاره به درخواست و تقاضای بسیار برای بر عهده گرفتن سرپرستی نوزادان و کودکان این مراکز عنوان کرد: در حال حاضر ۴۰۰ خانواده پشت نوبت برای گرفتن فرزند خوانده هستند.

وی تصریح کرد: به دلیل آسیب های روحی و نیاز بچه ها به محبت خانواده، راضی به حتی یک روز اقامت آنها در مراکز بهزیستی نیستیم اما طی روال قانونی زمان بر است و گاهی این زمان طولانی است و خانواده ها در نوبت می مانند.

 

منبع:مهر


آخرین اخبار آخرین اخبار