پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


خرانق


شهید محمود جعفر پور خرانقی در تاریخ 7آبان 1334در روستایی دیرین خرانق از توابع اردکان یزد و در خانواده ای متدین متولد شد. شهید جعفر پور در سال 1341در سپاه دانش روستا مشغول به تحصیل شد و در آستانه فارغ التحصیلی از کلاس ششم بنا بر دلایلی نتوانست ادامه تحصیل دهد شهید که بیکاری را ننگ می دانست به مدت 5سال به چوپانی در روستا پرداخت و در سال 51 به همراه پدر در یک معدن مشغول به تلاش شد وی 4سال در معدن به کارگری پرداخت و سختی های زیادی را به جان خرید شهید پس از معدن در ذوب آهن مشغول به کار شد و دو سال در آن جا به کار پرداخت با اوچ گرفتن انقلاب در سال 57  و به دلیل علاقه وافر به روحانیت در جریان مبارزات انقلاب به یزد آمده ودر فعالیت های انقلابی مشغول می شود و دوشا دوش مردم ولایی یزد و در خط ولایت فقیه به مبارزه می پردازد بعد از پیروزی انقلاب در یزد سکنی گزیده و در شهرداری به مدت سه سال مشغول می شود و بعد از آن درسال 60 کارخانه سلک باف یزد مشغول به کار شد سه ماه از حضورش در کارخانه دسلک باف نگذشته بود که به ندای ولی زمانش لبیک گفت و راهی جبهه شد از ویژگی های شهید اخلاص، ایمان و اخلاق نیکوی وی بود که همگان را شیفته خود کرده بود

شهید محمود جعفر پور خرانقی در تاریخ 7آبان 1334در روستایی دیرین خرانق از توابع اردکان یزد و در خانواده ای متدین متولد شد.
شهید جعفر پور در سال 1341در سپاه دانش روستا مشغول به تحصیل شد و در آستانه فارغ التحصیلی از کلاس ششم بنا بر دلایلی نتوانست ادامه تحصیل دهد
شهید که بیکاری را ننگ می دانست به مدت 5سال به چوپانی در روستا پرداخت و در سال 51 به همراه پدر در یک معدن مشغول به تلاش شد وی 4سال در معدن به کارگری پرداخت و سختی های زیادی را به جان خرید
شهید پس از معدن در ذوب آهن مشغول به کار شد و دو سال در آن جا به کار پرداخت
با اوچ گرفتن انقلاب در سال 57  و به دلیل علاقه وافر به روحانیت در جریان مبارزات انقلاب به یزد آمده ودر فعالیت های انقلابی مشغول می شود و دوشا دوش مردم ولایی یزد و در خط ولایت فقیه به مبارزه می پردازد
بعد از پیروزی انقلاب در یزد سکنی گزیده و در شهرداری به مدت سه سال مشغول می شود و بعد از آن درسال 60 کارخانه سلک باف یزد مشغول به کار شد
سه ماه از حضورش در کارخانه دسلک باف نگذشته بود که به ندای ولی زمانش لبیک گفت و راهی جبهه شد
از ویژگی های شهید اخلاص، ایمان و اخلاق نیکوی وی بود که همگان را شیفته خود کرده بود


آخرین اخبار آخرین اخبار