پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


خطر از بیخ گوش مسافران یزدی گذشت


پرواز مشهد یزد امروز صبح در هوا دچارنقص فنی شد و به فرودگاه هاشمی نژاد برگشت.

به گزارش یزدامروز، پرواز فوکر کیش ایر در ساعت 10.45 دقیقه پرواز و پس از 30 دقیقه خلبان اعلام کرد که شیشه کابین دچار حادثه شده و ادامه پرواز ممکن نیست.

بنابراین گزارش،این پرواز بلافاصله به مشهد برگشته است.

در همین حال شواهد عینی نشان می دهد که مسافران در فرودگاه هاشمی نژاد رها شده اند و گویا ساعت 17.30 عصر، پرواز جایگزین در حال آماده سازی است.

تابناک/


آخرین اخبار آخرین اخبار