پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

اطعام 4 هزار روزه‌دار بشکانی؛

خوان مرتضی علی (ع) گسترده بر روزه‌داران


رمضان المبارک که ماه میهمانی خدا لقب گرفته است در روستای بشکان به واقع یک ماه، میهمانی است زیرا در 30 روز این ماه، کسی در خانه خود افطاری تهیه نمی‌کند و همه اهالی روستا بر خوان مرتضی علی (ع) در مسجد این روستا میهمانند.

به گزارش یزد امــــروز از فارس، ماه مبارک رمضان در روایات اسلامی ماه خدا و میهمانی امت پیامبر اکرم (ص) خوانده شده و خداوند متعال از بندگان خود در این ماه در نهایت کرامت و مهربانی پذیرایی می‌کند.

این ماه در میان مسلمانان از احترام، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ماه سلوک روحی آنان است و مؤمنان با مقدمه‌سازی و فراهم کردن زمینه‌های معنوی در ماه‌های رجب و شعبان هر سال خود را برای ورود به این ماه شریف و پربرکت آماده می‌کنند.

با حلول ماه مبارک رمضان، مومنین با شور و اشتیاق و دادن اطعام و افطاری به نیازمندان، شب زنده‌داری و عبادت، تلاوت قرآن و روزه‌داری، روح و جان خود را از سرچشمه فیض الهی سیراب می‌کنند.

* در روستای بشکان کسی در خانه خود افطاری درست نمی‌کند

در روستای بشکان شهرستان بافق نیز افراد به تناسب وسع مالی خود، هر روز هنگام اذان مغرب روزه‌داران را بر سفره افطاری مرتضی علی (ع) دعوت می‌کنند و با اطعام آنها، روح و جان خود را در سرچشمه الطاف الهی شست‌وشو می‌دهد.

در این روستا از ابتدای ماه رمضان هیچکس در منزل خود افطاری درست نمی‌کند و تعدادی از افراد روستا، با سخاوت و شور و شوق، برای کشاورزان روزه‌دار این روستا افطاری تهیه و تدارک می‌بینند.


از آنجا که تقریبا همه اهالی این روستا کشاورز هستند و در ماه مبارک رمضان، با زبان روزه در مزارع خود مشغول کارند، عده دیگری که در روستا باقی می‌مانند، برای کشاورزان خسته و بی‌رمق از کار در مزرعه با تشنگی و گرسنگی، افطاری تهیه می‌کنند و همه آنها را بر سر یک سفره که سفره مرتضی علی (ع) نام گرفته، میهمان می‌کنند.

* سنت افطاری دادن در خوان مرتضی علی (ع) از 5 سال پیش در بشکان آغاز شد

یکی از اهالی روستای بشکان که در آشپزخانه در طبخ غذا کمک می‌کند به خبرنگار فارس گفت: این فرهنگ زیبا و سنت حسنه افطاری دادن به روزه‌داران بیش از پنج سال است که در این روستا رایج شده و مردم روزه‌دار دغدغه تهیه افطاری را ندارند و با خیال راحت به کار کشاورزی می‌پردازند.

حسین آبید اظهار داشت: امور کشاورزی در روستا با این هوای گرم و روزهای طولانی با دهان روزه، کاری بس سخت و طاقت فرسا است و اگر قرار بود زن کشاورز خسته از کار روزانه به فکر تهیه افطاری نیز باشد، سختی کار برای او مضاعف می‌شد.

حسن رشیدی یکی از کشاورزان این روستا هم با دعای خیر به دست‌اندرکاران تامین غذای افطاری روزه‌داران اظهار داشت: اگر این خیران نبودند، کشاورزان در فصل کار کشاورزی و گرمای شدید، دیگر توان جسمانی تهیه افطاری را نداشتند.

وی با اشاره به اجرای این طرح پسندیده اضافه کرد: زن و مرد کشاورز با خیالی آسوده در مزارع، کارهای کشاورزی خود را انجام می‌دهند و آسوده خاطر هستند از اینکه افرادی با کمک جوانان محل، غذای افطاری روزه‌داران را آماده می‌کنند.

* هزینه هر شب افطاری بر خوان مرتضی علی (ع) توسط یک خیر پرداخت می‌شود

یک عضو شورای روستای بشکان نیز در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان هر شب یک خیر هزینه تامین غذا را می‌پردازد و عده‌ای از زنان روستا با همکاری جوانان و نوجوانان در آشپزخانه مسجد، امور مربوط به طبخ غذا را انجام می‌دهند.

سیدتراب ترابی با بیان اینکه هر شب به طور متوسط 250 روزه‌دار بر سر سفره مرتضی علی (ع) افطار می‌کنند، از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون بیش از 4 هزار و 500 روزه‌دار، توسط خیران اطعام شدند.

* سنتی که از شب‌های احیا به همه شب‌های ماه مبارک تعمیم یافت

وی افزود: در گذشته فقط شب‌های احیا برخی افراد داوطلب این امر خیر می‌شدند اما از پنج سال قبل که ماه رمضان با گرما و فصل کار کشاورزان مصادف شده، افرادی سخاوتمند حاضر شدند طول ماه مبارک رمضان، روزه‌داران این روستا را افطاری دهند.

ترابی، با بیان اینکه نام سفره افطاری از ابتدا، سفره مرتضی علی (ع) نامیده شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم این فرهنگ نهادینه شود و در سال‌های آینده نیز همچنان ادامه پیدا کند و خداوند دعای خیر کشاورزان را بدرقه راه نیکوکاران سازد.


وی تصریح کرد: برخی از نیکوکاران، بشکانی‌های مقیم تهران و کرج هستند که هر سال ماه مبارک رمضان برای انجام این کار خیر به زادگاه خود می‌آیند تا در کنار هم‌ولایتی‌های خود بر سر سفره مرتضی علی (ع) به افطاری بنشینند.

این عضو شورا، پخت و تهیه غذا را کاری مشکل در ماه رمضان خواند و از دست‌اندرکاران و هیئت امنای مسجد به ویژه آنهایی که در مطبخ، کار طبخ غذا را بر عهده دارند، تقدیر کرد.

ترابی با اشاره به اینکه این اقدام خداپسندانه، هر شب تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، عنوان کرد: عده‌ای دیگر از جوانان نیز هنگام افطار، کار گستردن و جمع کردن سفره همچنین شست‌وشوی ظروف و نظافت مسجد را برعهده دارند که این نشان از اوج همکاری و همدلی در میان روستاییان است.

* نمایش اوج همدلی و همزبانی مردم بشکان در گشودن سفره مرتضی علی (ع)

اینکه عده‌ای در ماه مبارک رمضان و در ماه مهمانی خدا، بدون هیچ چشمداشتی همه روزهای ماه رمضان خود را صرف تهیه، طبخ و پذیرایی از روزه‌داران یک روستا می‌کنند، اقدامی بسیار ارزنده و ارزشمند است.

در این طرح که به نوعی با مشارکت همه اهالی روستا اجرا می‌شود، چند کار خیر انجام می‌شود که اطعام و افطاری دادن به روزه‌داران، صله رحم، همکاری و همدلی و ... از جمله آنها است ضمن اینکه فرهنگ همدلی و همکاری در میان مردم روستا با این اقدام بیش از پیش تقویت می‌شود.

در این کار خیر، همه بر انجام خوبی‌ها و خیرها از یکدیگر سبقت می‌گیرند و صفا، صمیمیت، سادگی و یکرنگی، مهمان سفره‌های افطار گسترده در این روستا است.

وقتی هر شب 250 مهمان بر سر یک سفره گردهم می‌آیند، عشق، محبت، همکاری، همدلی و صمیمیت در میان اهالی روستا گسترش پیدا می‌کنند و اینگونه است که مردم در چنین فضایی، بیش از پیش گره‌گشای مشکلات یکدیگر، شاد در شادی‌های یکدیگر و غمگین در اندوه یکدیگر هستند و این همان چیزی است که خداوند متعال بر برادران ایمانی تکلیف کرده است.

روستای بشکان با 60 خانوار ثابت و بیش از 40 خانوار فصلی در فاصله 100 کیلومتری شهر بافق قرار دارد.


آخرین اخبار آخرین اخبار