پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مجازات روزه خواری؛

داعش چگونه روزه‎خواران را مجازات می کند؟


گروه تروریستی داعش به غیر از ماه رمضان، در سابق هم قوانین سخت دیگری را ضد اهالی مناطق تحت نفوذ خود اعمال کرده بود.


به گزارش یزد امــــروز از واحد مرکزی خبر، گروه تروریستی داعش به غیر از ماه رمضان، در سابق هم قوانین سخت دیگری را ضد اهالی مناطق تحت نفوذ خود اعمال کرده بود.
داعشی ها همچنین پس زندانی کردن فرد روزه خوار، در طول پانزده روز فقط در موقع افطار به وی یک قطعه نان و یک عدد خرما می دهند.


آخرین اخبار آخرین اخبار