پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در لایحه بودجه 99؛

دانشگاه یزد کمترین میزان رشد بودجه را در بین دانشگاه های کشور دارد


بررسی بودجه 20 دانشگاه بزرگ کشور حاکی از آن است که کمترین میزان رشد بودجه مربوط به دانشگاه یزد است و در مقابل بیشترین میزان رشد بودجه برای دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و علامه طباطبایی است.

به گزارش یزدامروز، دولت در لایحه بودجه سال 99 برای  سه دانشگاه دولتی استان یزد شامل دانشگاه یزد، میبد و اردکان  مجموعاً 230 میلیارد و 276 میلیون تومان  اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این لایحه بودجه دانشگاه یزد در سال آینده 179 میلیارد  و 715 میلیون تومان دیده‌شده نسبت به قانون بودجه سال98 حدود 17.4 درصد افزایش داشته است.

بررسی بودجه 20 دانشگاه بزرگ کشور حاکی از آن است که کمترین میزان رشد بودجه مربوط به دانشگاه یزد  است و در مقابل بیشترین میزان رشد بودجه برای دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و علامه طباطبایی است.

برای برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه یزد حدود 29 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که از این میزان مبلغ 17 میلیارد تومان برای کمک به تأمین غذای دانشجویان خواهد بود.

همچنین بودجه در نظر گرفته‌شده برای دانشگاه میبد حدوداً 25 میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 98 بیش از 42 درصد افزایش داشته است و در این میان بیشترین افزایش بودجه را داشته است.

برای ارائه  خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان در دانشگاه میبد هفت میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که از این میزان بیش از چهار میلیارد  تومان برای کمک به تأمین غذای دانشجویان است.

در لایحه بودجه سال آینده برای دانشگاه اردکان 25 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی‌شده که نسبت به قانون بودجه امسال  حدود 30.5 درصد افزایش داشته است.

در دانشگاه اردکان نیز برای خدمات رفاهی دانشجویان پنج میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نزدیک به سه میلیارد تومان برای کمک به تأمین غذای دانشجویان دیده‌شده است.

انتهای پیام/

 


آخرین اخبار آخرین اخبار