پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

به مناسبت تولد حضرت مسیح؛

درباره زمان و مکان تولد حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) چه می دانید؟


از سرگذشت حضرت عیسی (علیه السلام) در آغاز تولد و دوران کودکی و جوانی وی اطلاع و آگاهی مستقیمی در دست نیست. آنچه گفته می‌شود از لا به‌ لای کتاب‌های تاریخ است که مطالب آن‌ها به انجیل یا قرآن مجید باز می‌گردد.

یزدامروز؛ ازسرگذشت حضرت عیسی (علیه السلام) در آغاز تولد و دوران کودکی و جوانی وی اطلاع و آگاهی مستقیمی در دست نیست. آنچه گفته می‌شود از لا به‌ لای کتاب‌های تاریخ است که مطالب آن‌ها به انجیل یا قرآن مجید باز می‌گردد.

پژوهشگران در بارۀ سال تولد حضرت عیسی (علیه السلام) احتمالات گوناگونی داده‌اند. از نظر ایشان، تاریخ میلادی برای تعیین سال تولد آن حضرت کارساز نیست؛ زیرا آن تاریخی که در قرن ششم میلادی پدید آمده است, دقیق نیست. از این رو، آنان به شواهدی که احیاناً در متون تاریخی یافت می‌شود، متوسل شده و با توجه به آن، از سال هشتم قبل از میلاد تا سال دوازدهم میلادی را برای زمان واقعی میلاد پیشنهاد کرده‌اند.

کلِمِنت اسکندری (215 م) باورهای مختلفی را که در روزگار وی در بارۀ زادروز حضرت عیسی (علیه السلام) وجود داشته است، به این ترتیب بیان می‌کند:

نوزدهم آوریل، بیستم مه، ششم ژانویه، بیست و پنجم دسامبر، اما خود, آن را هفدهم نوامبر سال سوم قبل از میلاد می‌داند. کلیسای روم و برخی از کلیساهای غربی در سال (354 م), بیست و پنجم دسامبر را برای زادروز عیسی (علیه السلام) تعیین کردند. این روز پیش از‌ آن، روز تولد میترا (مهر) بود. اگرچه کلیساهای مشرق زمین هم‌کیشان غربی خود را به سبب این کار، به مهرپرستی متهم می‌کردند، ولی آن کلیساها نیز در پایان قرن چهارم میلادی، بیست و پنجم دسامبر را به عنوان زادروز حضرت عیسی (علیه السلام) پذیرفتند.

انجیل‌های متّی و لوقا, تولد حضرت عیسی (علیه السلام) را در روزگار پادشاهی هیرودیس در یهودیه می‌دانند. در آن زمان یهودیه بخشی از سوریه به شمار می‌رفت؛ سوریه نیز یکی از ایالات امپراتوری روم بود.

در مکان تولد حضرت عیسی (علیه السلام), انجیل‌های متّی و لوقا, بیت ‌لحم در هشت کیلومتری اورشلیم را زادگاه حضرت عیسی (علیه السلام) می‌دانند. یهودیان بر این باور بودند که مسیحای موعود باید از نسل حضرت داوود (علیه السلام) باشد که خاندان او در بیت‌ لحم ساکن بوده‌اند. برخی از محققان و ناقدان کتاب مقدس می‌گویند؛ متّی و لوقا برای تقویت و اثبات‌ ادعای خود که عیسی همان مسیحای موعود است، بیت‌لحم را زادگاه حضرت عیسی (علیه السلام) معرفی کرده‌اند و ناصره واقع در جلیل را محل پرورش و زندگی حضرت عیسی (علیه السلام) می‌دانند. انجیل مرقُس از بیت لحم سخنی به میان نمی‌آورد و او را عیسای ناصری می‌نامد.

البته شهری به نام ناصره در عهد عتیق، آثار یوسیفوس و تلمود یافت نمی‌شود. پیشینۀ شهر ناصرۀ کنونی قطعاً از قرن چهارم میلادی فراتر نمی‌رود و شهرت آن, متعلق به هنگامی بود که زیارت گستردۀ اماکن مذهبی آغاز شد. تنها منبع ما در بارۀ وجود این شهر سنت مسیحی است. شاید کسی نتواند به جرئت بگوید که در عصر عیسی (علیه السلام) شهری به نام ناصره وجود داشته است. ممکن است روستایی به نام ناصره وجود داشته است، اما به دلیل گمنامی نویسندگان یهودی بدان توجه نکرده‌اند

آخرین اخبار آخرین اخبار