پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مدیرکل دادگستری یزد خبر داد

دستگیری عاملان انتشار شایعه «تجاوز افغان ها به دختر یزدی»


مدیرکل دادگستری یزد در یکی از روزنامه های محلی یزد خبر از بازداشت افرادی انتشار شایعه هفته پیش در خصوص تجاوز افغان ها به دختر یزدی داد.

به گزارش یزدامــــــــــــروز، مدیرکل دادگستری یزد از بازداشت افرادی خبر داده است که به گفته او عامل انتشار شایعه هفته پیش در خصوص تجاوز افغان ها به دختر یزدی بوده اند. 

حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در این خبر ادامه داد: بعد از انتشار این گزارش و تشکیل پرونده قضایی، پس از تحقیقات عاملان انتشار این شایعه بازداشت شده اند.

وی این خبر را به یکی از روزنامه های محلی داده است اما به جزییات بیشتری از قبیل نحوه شناسایی این افراد، تعداد و مشخصات این عاملان هیچ اشاره ای نکرده است.

گفتنی است هفته گذشته شایعه در شبکه های اجتماعی موبایلی دست به دست چرخید که از تجاوز گروهی اتباع افغانی به دختری 16 ساله در شهر یزد حکایت داشت.


آخرین اخبار آخرین اخبار